image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

หน้าที่และรางวัลเชิดชูเกียรติ


๒๕๔๕-๒๕๔๖ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการอนุรักษ์ป่าตะวันตกและเทือกเขาตระนาวศรีจังหวัดกาญจนบุรี

๒๕๔๗ 
รางวัลเชิดชูเกียรติ "ผู้คุ้มครองป่า" จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

๒๕๔๘ 
รางวัลจากการประกวดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากบริษัท ฟอร์ดมอเตอร์ประเทศไทย
ประกาศเกียรติคุณ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๕๔๙ 
กรรมการที่ปรึกษาการจัดการพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก (กสป.PAC) เว็บไซท์ชมรมฯได้รับการอ้างอิงข้อมูลด้านการอนุรักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และเชื่อมโยงลิงค์จากเว็บไซท์ Wikipedia หนึ่งในเว็บไซท์สารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความเชื่อถือแห่งหนึ่งในโลกอินเตอร์เน็ต่วมการประชุมกฎหมายสิ่งแวดล้อม - สถาบันพระปกเกล้า

Share this:

CONVERSATION