image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

ติดต่อมูลนิธิฯ


ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง
ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก
ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก
ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

ที่ตั้งสำนักงาน:
มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
ที่อยู่ ๓๓/๑๐ หมู่ ๒ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๘๐
โทรศัพท์และโทรสาร: ๐-๓๔๖๘-๕๖๓๙

Foundation of Western Forest Complex Conservation
33/10 Huai Khayeng Settlement, Thong Pha Phum, Kanchanaburi, Thailand 71180
Tel & Fax 66 3468 5639
Email: wfcc1@hotmail.com


Share this:

CONVERSATION