image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบเสื้อยืดแขนสั้น หน่วยพิทักษ์ป่าทินวย (สำนักงานเขตฯ)

ย้อนสำรวจเส้นทางเขาใหญ่-ไถ่ผะ-คะรุงผะดู

มอบเครื่องแบบพิทักษ์ป่าพิทักษ์ป่า เขตฯทุ่งใหญ่

สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค หน่วยพิทักษ์ป่าเกาะสะเดิ่ง

สนับสนุนวัสดุก่อสร้างด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่า หน่วยพิทักษ์ป่าจะแก

สนับสนุนวัสดุก่อสร้างห้องน้ำห้วยเซซาโว่

สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค หน่วยพิทักษ์ป่าทิขุ

สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค หน่วยพิทักษ์ป่าสะเนพ่อง

ฟื้นฟูโรงเรียนร้างบ้านเกาะสะเดิ่ง ครั้งที่ ๑

มอบเครื่องกำหนดพิกัดด้วยดาวเทียม GPS เครื่องที่ ๓ หน่วยพิทักษ์ป่าทินวย

มอบอุปกรณ์เดินป่าแก่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเขตฯทุ่งใหญ่

คำนำ: โครงการช่วยเหลือ รร.บ้านเกาะสะเดิ่ง และ รร.บ้านอุ่นรัก