image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

กิจกรรมรำลึก ๑๐ ปี สืบนาคะเสถียร ส.ค. ๒๕๔๓


คุณประนุช ภูมิพุก เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ร.ร.สาธิต ม.ศิลปกร จ.นครปฐม ได้ติดต่อขอความร่วมมือชมรมฯ ให้ร่วมดำเนินกิจกรรมเผยแพร่งานอนุรักษ์ในโอกาส รำลึกครบรอบ ๑๐ ปี สืบ นาคะเสถียร ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กันยายน ๒๕๔๓ ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคาร สาธิต ในงานนี้จะมีกิจกรรมเผยแพร่งานของสืบ นาคะเสถียร โดยมีวัตถุประสงค์จะปลูกฝังกระตุ้นเร้าเยาวชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศน์และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อความเข้าใจและความร่วมมือในอนาคต ชมรมฯจะส่งเจ้าหน้าที่พร้อมสื่อกิจกรรมร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว

Share this:

CONVERSATION