image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การประชุมประจำปีชมรมฯ ๒๕ ม.ค. ๒๕๔๔


เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ที่ผ่านมา ชมรมฯได้เลือกประธานชมรมฯปี ๒๕๔๔ ผลการเลือกตั้งได้แก่ นายเทเวศร์ อุตวิชัย ผู้ซึ่งได้เข้าเป็นสมาชิกและช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของชมรมฯเป็นระยะเวลานาน และจะเป็นผู้ดำเนินงานผลักดันโครงการต่างๆ ของชมรมฯในปี ๒๕๔๔ นี้

Share this:

CONVERSATION