image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การเตรียมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ๒๔ ต.ค. ๒๕๔๔


ตามที่ชมรมฯได้ดำเนินการ โครงการติดตั้งอุปกรณ์โซลาร์เซลล์แก่หน่วยพิทักษ์ป่าในเขตฯทุ่งใหญ่นั้น บัดนี้ใกล้ถึงหมายกำหนดการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว จึงแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบถึงความคืบหน้าของโครงการ ดังนี้

๑. ตามที่ได้หารือกับหัวหน้าเขตฯ หน่วยแรกที่จะดำเนินการติดตั้งคือ หน่วยแม่กะสะ เนื่องจาก หน่วยนี้ไม่มีเครื่องปั่นไฟ ระบบการสื่อสารที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็เป็นระบบเสาส่งไม้ไผ่และเสา V๒ ที่ ชมรมติดตั้งให้เมื่อ ๒ ปีที่แล้ว สภาพปัจจุบันเสาไม้ไผ่ผุแล้วส่วนวิทยุสื่อสารที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็ต้องฝากแบ ตเตอร์รี่ไปชาร์จไฟที่หน่วยจะแกซึ่งไม่สะดวก เนื่องจากต้องรถรถขึ้นล่องฝากแบตเตอร์รี่ไปชาร์จหรือไม่ก็ต้องเดินเท้าไป หน่วยจะแก หากรอบรถขึ้นล่องทิ้งช่วงนานเกินไป

๒. ถ้านับระยะห่างของเส้นทางทุ่งใหญ่สายบนแล้ว หน่วยมหาราชและหน่วยแม่กะสะ มีระยะห่างมากที่สุด (ประมาณ ๓๕ กม.) จึงเป็นการดีที่หน่วยแม่กะสะจะได้รับการปรับปรุงระบบสื่อสารเพื่อใช้ในยามจำเป็นกรณีฉุกเฉิน เช่น กรณีครูซี ๘ ล่าสัตว์ป่าที่เซซาโว่เมื่อปี ๒๕๓๘ และเหตุฉุกเฉินอื่นๆ

๓. ตลอดสามเดือนที่ผ่านมา ชมรมฯได้ดำเนินการติดต่อสอบราคาและศึกษาปัญหาด้านเทคนิคจากผู้ผลิตและจำหน่าย ๓ บริษัท (จากที่มีอยู่ประมาณ ๑๐ บริษัท คือ บริษัทโซลาร์ตรอน บริษัทบีพี และบริษัทลีโอนิค หลังจากที่ได้ศึกษาหารือกับผู้ผลิตทั้งสามรายแล้ว จึงตัดสินใจเลือกที่จะสั่งซื้อชุดอุปกรณ์โซลาร์เซลล์จาก บริษัทลีโอนิค ราคาสำหรับ ๑ ชุด ประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท ซึ่งชมรมฯ จะจัดทำใบสั่งซื้อในอาทิตย์นี้

๔. ตำแหน่งที่จะทำการติดตั้ง นายนพดล คล้ายประดิษฐ์ ที่ปรึกษาชมรมฯที่ได้ร่วมภารกิจงานครั้งที่ผ่านมา ได้ทำการตรวจสอบร่วมกับหัวหน้าหน่วยแม่กะสะ "พี่แสงดาว" และกำหนดจุดติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และเสาส่งวิทยุเรียบร้อยแล้ว

๕. แบบเสาวิทยุสื่อสาร จะใช้แป๊บน้ำเกลียว ๓ เส้น (ความยาวเส้นละ ๖ เมตร) ขนาด ๑.๕ นิ้ว ๑ นิ้ว และ ๖ หุน โดยได้หารือกับ นายอนุวัตร ใจซื่อ แล้ว ถึงแบบและวิธีการติดตั้งโดยนายเต๋ารับมอบหมายดำเนินการงานเหล็กทำแป้นยึดฐานเสาขนาด ๓๐ X ๓๐ เซ็นติเมตร และนายสุภชัย จะรับหน้าที่ติดตั้งเสาส่งและเสาวิทยุโดยได้หารือกันแล้วถึงวิธีการยึดลวด สลิงและวัสดุที่ต้องใช้เพื่อการนี้และรับปากจะร่วมภารกิจติดตั้งเสาส่งใน ครั้งนี้ด้วยส่วนชุดยึดแผงโซลาร์เซลล์และเสาฐาน นายเต๋ารับไปดำเนินการแล้ว

๖. หมายกำหนดการติดตั้ง อุปกรณ์ดังกล่าว คงจะเป็นอาทิตย์แรก หรือ อาทิตย์ที่สองของเดือนธันวาคม ซึ่งหัวหน้าเขตฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแผนงานครั้งนี้อย่างคร่าวๆ ก็คือ หลังจากที่ทำพิธีฉลองศาลเจ้าพ่อทุ่งใหญ่แล้วคณะชมรมฯพร้อมหัวหน้าเขตฯ จะ เดินทางต่อจากศาลเจ้าพ่อ(ฤๅษี)ทุ่งใหญ่มุ่งหน้าหน่วยแม่กะสะในบ่ายวันนั้น เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์และเสาส่งวิทยุโดยจะค้างแรมที่หน่วย แม่กะสะ ๑ คืน

ด้วยภารกิจครั้งนี้ คงเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับปี ๒๕๔๔ แล้วและเป็นภารกิจสำคัญอีกครั้งหนึ่งของชมรมฯที่จะได้สนับสนุนพัฒนาความคลาด แคลนที่จำเป็นพื้นฐานของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ เพื่อปรับปรุงพัฒนาส่งเสริมให้การดำเนินงานอนุรักษ์ในเขตฯมีประสิทธิภาพยิ่ง ขึ้นจึงแจ้งข่าวนี้มายังสมาชิกทุกท่าน ได้เตรียมตัวและวางแผนเรื่องตารางเวลาแต่เนิ่นๆ ด้วยชมรมฯหวังได้รับความสนับสนุนจากทุกท่านในการร่วมภารกิจครั้งสำคัญนี้ และขอขอบใจล่วงหน้ามายังทุกท่านสำหรับความเสียสละของทุกท่านที่จะบังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

Share this:

CONVERSATION