image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สนับสนุนกรรมการรักษาป่าหมู่บ้านจะแก

สนับสนุนการซ่อมบำรุงและจัดหาวิทยุสื่อสารหน่วยพิทักษ์ป่าเขตฯทุ่งใหญ่

โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร: เกาะสะเดิ่ง ครั้งที่ ๒

สนับสนุนวัสดุก่อสร้างโรงประกอบอาหาร หน่วยพิทักษ์ป่าทินวย(สำนักงานเขตฯ)

สนับสนุนวัสดุก่อสร้างประปาภูเขา หน่วยพิทักษ์ป่าเกาะสะเดิ่ง

โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร: มหาราช

มอบแบตเตอร์รี่รถยนต์ เครื่องยนต์ และอะไหล่

มอบเครื่องวิทยุสื่อสารแบบติดตั้งในรถยนต์หน่วยพิทักษ์ป่าจะแก

โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ - หน่วยฯแม่น้ำสุริยะ (ห้วยเดอลู)

โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร: แม่น้ำสุริยะ (ห้วยเดอลู)

โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ - หน่วยฯเกาะสะเดิ่ง ครั้งที่ ๑

สนับสนุนเสบียงลาดตระเวน จุดสกัดลังกา

สนับสนุนเสบียงลาดตระเวน หน่วยพิทักษ์ป่าทิไล่ป้า

โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ - หน่วยฯลังกา

โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร: ลังกา

โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ - หน่วยฯสะเนพ่อง

โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร: เซซาโว่

ฟื้นฟูโรงเรียนร้างบ้านเกาะสะเดิ่ง ครั้งที่ ๕

ประมวลภาพโครงการพัฒนาหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยคือ

คำนำ: โครงการแก้ไขปัญหาขยะเขตฯทุ่งใหญ่