image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพิทักษ์ป่ารุ่นที่ ๒

สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค มอบมุ้งกันยุงแก่จนท.ที่เข้ารับการฝึกอบรมพิทักษ์ป่ารุ่นที่ ๒

มอบพระพุทธรูปบูชาประจำหน่วยพิทักษ์ป่า เขตฯทุ่งใหญ่