image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าเซซาโว่

มอบชั้นเหล็กวางอุปกรณ์และเครื่องมือ โครงการก่อสร้างหน่วยพิทักษ์ป่าเซซาโว่

สนับสนุนมอบวัสดุก่อสร้างห้องน้ำโรงอาหารสำนักงานเขตฯ

D471227: มอบภาพถ่ายทุ่งใหญ่ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว

D471227: สนับสนุนนมอบป้ายทองเหลืองประวัติอนุสรณ์ 'อีแก่'

มอบเครื่องกำหนดพิกัดด้วยดาวเทียม GPS เครื่องที่ ๖ หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช

มอบผ้าห่มกันหนาว เขตฯทุ่งใหญ่

โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร: เกิงสะดา ครั้งที่ ๒

โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร: เกิงสะดา ครั้งที่ ๑

โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ - หน่วยฯจะแก

การก่อสร้างสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ (เขาพระฤๅษี) ระยะที่ ๒ ตอนที่ ๒

การก่อสร้างสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ (เขาพระฤๅษี) ระยะที่ ๓ ตอนที่ ๒

การก่อสร้างสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ (เขาพระฤๅษี) ระยะที่ ๓ ตอนที่ ๑

มอบผ้าห่มกันหนาว หน่วยฯเกิงสะดา, ซองกาเลีย, ตะเคียนทอง, และสาลาวะ

โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร: ซองกาเลีย

มอบเครื่องวิทยุสื่อสารหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช

โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ - หน่วยฯเซซาโว่

การบูรณะศาลเจ้าพ่อทุ่งใหญ่ (ศาลพระฤๅษี) ๒๓ ต.ค. ๒๕๔๔

การก่อสร้างสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ (เขาพระฤๅษี) ระยะที่ ๒ ตอนที่ ๑

สนับสนุนวัสดุก่อสร้างห้องน้ำโรงประกอบอาหาร สำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ (หน่วยฯทินวย)

ชมรมฯรับโล่ 'ผู้คุ้มครองป่า'

การก่อสร้างสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ (เขาพระฤๅษี) ระยะที่ ๑

สรุปความเป็นมาของโครงการก่อสร้างสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ (เขาพระฤๅษี)

มอบถุงใส่ขยะรณรงค์แก้ไขปัญหาขยะจากการท่องเที่ยวที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ

ช่วยเหลือครอบครัวนายพงษ์เทพ อินทรจีน พิทักษ์ป่าลูกหน่วยฯสาลาวะ หลังเสียชีวิต

มอบเครื่องแบบพิทักษ์ป่า

มอบอุปกรณ์เดินป่า-รองเท้าจังเกิลบู๊ต

การวิ่งทางไกลการกุศล เขตฯทุ่งใหญ่นเรศวร - ศาลเจ้าห่อหลักเมือง จ.กาญจนบุรี

D470325: สนับสนุนป้ายสื่อความหมายทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าดงดิบทินวย

บันทึกการเดินทางขึ้นยอดเขาใหญ่

โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร: พุจือ ครั้งที่ ๑

ฟื้นฟูโรงเรียนร้างบ้านเกาะสะเดิ่ง ครั้งที่ ๗

โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ - สถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ (เขาพระฤๅษี)

สนับสนุนเสบียงลาดตระเวน หน่วยพิทักษ์ป่าเกาะสะเดิ่ง

มอบเครื่องยนต์ดีเซล โรงเรียนบ้านอุ่นรัก

มอบเครื่องวิทยุสื่อสารแก่หมอผ่องบ้านจะแก

มอบรถจักรยานยนต์ หน่วยพิทักษ์ป่าเซซาโว่

รณรงค์ลดการใช้ถ่านไฟฉายในเขตฯทุ่งใหญ่

ขอเชิญพนักงานวิทยุสื่อสา เข้าร่วมโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร(ระยะที่ ๓)