image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

คำนำ: โครงการแก้ไขปัญหาขยะเขตฯทุ่งใหญ่"ขยะคนเมือง" บอกได้จากบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ เริ่มแพร่ระบาดเข้ามาในป่าทุ่งใหญ่ และพบเห็นได้ทั่วไป มากขึ้นทุกวัน ตามปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมา

ขยะจากนักท่องเที่ยวที่ขาดความรับผิดชอบ ที่ชอบนำมาหมกตามชายป่าพบเห็นได้มากขึ้น ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่า ไม่ได้เตรียมถุงขยะมา อีกส่วนอาจมาจากความมักง่ายหรือความไม่มีวินัย หรืออาจขาดการศึกษานักท่องเที่ยวบางคณะ มักลืมเก็บขยะก่อนจากที่พักค้างแรมกลับไป ซึ่งกลับกลายเป็นการเพิ่มภาระของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผืนป่า ต้องมาทำหน้าที่เทศบาลคอยเก็บขยะ

ขยะที่ห้วยดงวี่ พบเห็นได้บ่อยที่สุดเนื่องจากนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางนิยมมาแวะพัก การทิ้งขยะไม่เลือกที่เช่นนี้ ดูเหมือนกำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น และอาจพัฒนากลายเป็นแบบฉบับของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ได้ กล่องโฟมเป็นขยะที่อันตราย เนื่องจากสัตว์ป่าพวกฟันแทะมักจะแทะกินกล่องโฟมและทิ้งรอยฟันไว้ จะมีใครรู้ว่าต้องมีสัตว์ป่ากี่ตัวที่ต้องตายไป เนื่อง จากแทะกินกล่องโฟมที่นักท่องเที่ยวตั้งใจแอบทิ้งไว้ในใจกลางผืนป่ามรดกโลก อันบริสุทธิ์และเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอันหลากหลาย แห่งนี้

นักท่องเที่ยวที่ขาดจิตสำนึก มักแอบทิ้งขยะ หมกไว้ในพุ่มไม้ ด้วยเกรงว่า จะมีผู้พบเห็น ครั้นจะขว้าง หรือวางทิ้งไว้ข้างทาง ก็เกิดความละอายต่อผู้ร่วมคณะ จึงเอาขยะไปโยนหมกไว้ในพงไม้ หลบสายตา ด้วยคิดว่าความละอายอาจจะลดลง น่าประหลาดใจว่าคนเหล่านี้ มักชอบพูดอวดอ้างตัวเองว่า เขาเป็นผู้รักธรรมชาติผู้หนึ่ง ปีนลงไปในห้วยข้างทางด้านล่าง ช่วยกันตามเก็บขยะที่ยังมีนักท่องเที่ยว ที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้เต็มไปด้วยสำนึกรักธรรมชาติ รักและหวงแหนป่าทุ่งใหญ่ โยนภาชนะใส่อาหารมื้อเที่ยงที่เพิ่งกินหมดไป ทิ้งไว้ในดงไม้ข้างห้วยน้ำใสบริสุทธิ์

ชมรมฯเสนอให้หน่วยพิทักษ์ป่าที่มีนักท่องเที่ยวเข้าพักค้างแรมมาก ดำเนินการทดลองทำรั้วล้อมบ่อขยะของนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณมาก ด้วยสังเกตพบว่ารอบๆบ่อขยะเต็มไปด้วยรอยเท้าสัตว์ป่านานาชนิด จำนวนมาก ที่เข้า รื้อ ค้น แทะ แกะ กิน ขยะคนเมือง ของนักท่องเที่ยว ในยามค่ำคืน

การทำรั้ว หรือคอก ล้อมขยะ อาจช่วยรักษาป้องกันชีวิตสัตว์ป่าได้บางส่วน โดยเฉพาะสัตว์ป่าที่มีขนาดใหญ่ ให้รอดพ้นจากการเจ็บป่วยจากระบบทางเดินย่อยอาหารที่ไม่สามารถย่อยสลายขยะบางประเภท เช่น ถุงพลาสติกและโฟม ซึ่งเป็นสาเหตุให้สัตว์ป่าขนาดใหญ่จำนวนมาก เช่น เก้ง กวาง กระทิง ฯลฯ เสียชีวิตมามากต่อมากแล้ว ในผืนป่าต่างๆ ทั่วประเทศ และในป่าทุ่งใหญ่นี้ด้วย

มีข้อความกระตุ้นจิตสำนึกอนุรักษ์ซึ่งแขวนอยู่ตามต้นไม้ทั่วไปในผืนป่า หรือป้ายประกาศแจ้งเตือนให้ช่วยกันรักษาความสะอาด หรือการชี้แจงขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ให้นักท่องเที่ยวช่วยกันดูแลเรื่องขยะ ความพยายามทั้งหลายนี้ อาจช่วยบรรเทาแก้ไขปัญหาที่ป่าทุ่งใหญ่กำลังเผชิญอยู่นี้ได้บ้าง หากแต่ความตระหนักรู้ และจิตสำนึกรักธรรมชาติที่แท้จริง ที่จะอยู่ในใจนักท่องเที่ยวทั้งหลายนั้นต่างหาก ที่จะช่วยให้ป่าทุ่งใหญ่ รอดพ้นจากวิกฤติปัญหาขยะที่น่ารังเกียจนี้ได้อย่างแท้จริง !!

กิจกรรมของโครงการ
Get this widget

Share this:

CONVERSATION