image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

ชมรมฯรับโล่ 'ผู้คุ้มครองป่า'เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ นายเทเวศร์ อุตวิชัย ประธานชมรมฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ชมรมฯ เดินทางไปร่วมงานมอบโล่ "ผู้คุ้มครองป่า" ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพรรณพืช โดยท่านอธิบดีฯสมชัย เพียรสถาพร มอบให้ เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงาน องค์กร และบุคคล ผู้ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนราชการ ในด้านการอนุรักษ์ ป้องกัน รักษา ทรัพยากรป่าไม้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจในความเสียสละ ทุ่มเท ของหน่วยงาน องค์กร และบุคคล เหล่านั้น ที่ทำงานเพื่อสังคม เพื่อประโยชน์แก่ราชการและประเทศชาติ จากผู้อำนวยการบริหารพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๓ นายวิทูร ริเริ่มรัตน์ ณ หอประชุมสำนักฯ บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และในโอกาสเดียวกันนี้ ชมรมฯได้มอบภาพพิมพ์ไวนิลเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและผืนป่าตะวันตกแก่ สำนักบริหารพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๓ ขนาด ๑.๕ X ๗ เมตร ด้วย

Share this:

CONVERSATION