image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

D471227: มอบภาพถ่ายทุ่งใหญ่ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว


วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ณ สำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ ชมรมฯมอบภาพพิมพ์ไวนิล เขตฯทุ่งใหญ่ มูลค่า ๖,๕๐๐ บาท แก่เขตฯทุ่งใหญ่ ตามที่ได้รับการขอความสนับสนุนจากผู้ช่วยฯอนันต์ ศรีผุดผ่อง โดยนายฉลอง จำปาเงิน พิทักษ์ป่าประจำสำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่เป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมจัดทำอาคารศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวของสำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของเขตฯทุ่งใหญ่ และเพื่อปลูกฝังสำนึกสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าทุ่งใหญ่

Share this:

CONVERSATION