image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบถุงใส่ขยะแก่หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช


๑๔ เมษายน ๒๕๔๘: หลังภารกิจงานก่อสร้างสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ ระยะสุดท้ายต่อ ชมรมฯได้มอบถุงใส่ขยะ(ถุงดำ) จำนวน ๕๐๐ ลูก แบตเตอร์รี่ ๑ ลูก พร้อมสมุดบันทึกและปากกา จำนวนหนึ่ง เพื่อหน่วยฯได้ใช้งานและแจกจ่ายแก่นักท่องเที่ยวที่มาค้างแรมและไม่ได้นำถุง ขยะมา เพื่อร่วมกันรณรงค์รักษาความสะอาดและลดปัญหาผลกระทบจากขยะต่อสภาพแวดล้อมทาง ธรรมชาติและระบบนิเวศเขตฯทุ่งใหญ่

Share this:

CONVERSATION