image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

รายงานการสำรวจเส้นทางเดินสัตว์ป่าครั้งที่ ๓๒๐ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘: ระหว่างวันดังกล่าว นายประนุชกับจ่ายี่สิบ ออกเดินเท้าสำรวจเส้นทางเดินสัตว์ป่าครั้งที่ ๓ ต่อจากการเดินเท้าสำรวจของเจ้าหน้าที่หน่วยฯมหาราชเมื่อเดือนที่ผ่านมา และเริ่มบันทึกข้อมูลร่องรอยของรอยตีนสัตว์ป่าที่พบระหว่างการเดินเท้าสำรวจ การสำรวจครั้งนี้เป็นการสำรวจแบบกว้างๆเพื่อเก็บข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการสำรวจครั้งต่อไป

Share this:

CONVERSATION