image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

รายงานการสำรวจเส้นทางเดินสัตว์ป่าครั้งที่ ๖๑๙ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๘: การสำรวจครั้งนี้เป็นการสำรวจแบบกว้างๆ กำหนดพื้นที่ในบริเวณป่าดงดิบที่มีเทือกเขาสลับซับซ้อน เพื่อดูลักษณะเส้นทางเดินของสัตว์ป่า ซึ่งพบว่าไม่มีการเดินเป็นด่านสัตว์ในพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากสันเขาไม่ต่อเนื่องกัน พบร่องรอยสัตว์กีบในปริมาณน้อย ส่วนใหญ่เป็นสัตว์โทน เช่น กระทิงโทน หมูโทน ที่พบมากคือรอยสมเสร็จ และรอยเก้ง พบร่องรอยของเสือโคร่งและเสือดำบ้าง สัตว์ส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นสัตว์ที่หากินลูกไม้บนเรือนยอด เช่น ลิง ค่าง ชะนี หมีชนิดต่างๆ รวมทั้งนกซึ่งมีชนิดที่หลากหลายในบริเวณป่าดงดิบจะมีต้นก่ออยู่หลายชนิด จากรูปด้านบนเป็นตัวอย่างผลก่อสามชนิดที่พบได้ทั่วไปและเป็นอาหารโปรดของสัตว์ป่าโดยเฉพาะหมี (ดูรายละเอียดที่ห้องสมุดภาพต้นไม้)
ซ้ำยังมีพันธุ์ไม้อีกหลายชนิดที่ยังรอการจำแนก นี้คือตัวอย่างของกล้วยไม้และพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ที่เรายังจำแนกไม่ได้ด้วยความสามารถที่มีอยู่จำกัด ท่านใดมีกำลังความรู้สนับสนุนกรุณาส่งข้อมูลมาที่ pranuch@thungyai.org จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งความงามของเห็ดในธรรมชาติร่องรอยชีวิตในผืนป่า เหล่านี้คือสัญญาณชีวิตในผืนป่า แสดงให้เห็นว่าป่ายังคงมีชีวิต สำหรับผม ป่าที่ไม่มีสัตว์ป่าเป็นป่าที่ไร้ชีวิตไปแล้ว รอวันเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาตัวอย่างสมุนไพรในป่าดงดิบ ดีงูเห่า และอบเชยกล้วยไม้ใบสวยและกล้วยไม้ขนาดเล็ก (ดูรายละเอียดที่ห้องสมุดภาพกล้วยไม้)แมลงสีสวย รอยกัดแทะใบไม้เพื่อวางไข่ของแมลง และทากตอง เป็นเพื่อร่วมทางเล็กๆ ช่วยเพิ่มความสุขในการเดินทาง บอกให้เรารู้ว่าเรายังมีเพื่อนร่วมทางอีกมากมายเหลือเกิน

Share this:

CONVERSATION