image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

รายงานการสำรวจเส้นทางเดินสัตว์ป่าครั้งที่ ๘๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘:  เริ่มการเดินสำรวจเส้นทางสัตว์ป่าเส้นสั้นๆ เพื่อเชื่อต่อเส้นทางส่วนที่ยังขาดไป ช่วงแรกๆของเส้นทางเป็นด่านของเก้งและกวาง สภาพเป็นด่านเปิดคือเป็นการเดินทางและหากินไปพร้อมๆกัน ดังนั้นเส้นทางจะไม่เด่นชัด และขึ้นเขาชัน เมื่อขึ้นสุดสันเขาจึงเป็นแนวผาหินและช่องทางผ่านที่สัตว์ป่าใช้อยู่เป็น ประจำเพราะด่านจะแคบและชัดเจนตรงจุดนี้ เรายังพบดอกไม้ดอกเล็กขึ้นอยู่บนโขดหินในหมู่มอส

ในช่วงฤดูฝนแหล่งน้ำในป่าจะสมบูรณ์มาก แม้บนสันเขาก็จะมีแอ่งน้ำเล็ก พบร่องรอยสัตว์ลงกินน้ำ บางแอ่งก็พบรอยหมูป่าลงนอนแช่ด้วย บางร่องไหลลงร่องเขาสมทบกับลำห้วยเล็กๆ ไหลลงห้วยใหญ่เป็นสายน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตเบื้องล่างต่อไป

ในบริเวณสันเขานี้จะพบด่านกระทิงชัดเจนมากขึ้น ในการสำรวจครั้งนี้ในช่วงบ่ายจะเป็นการเดินตัดขวางเส้นทางด่านที่เคยสำรวจก่อนหน้านี้เพื่อตรวจสอบพิกัดที่เคยบันทึก และค้นหาเส้นทางเดินสัตว์ป่าเส้นใหม่ๆที่อาจจะอยู่เหนือความคาดหมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทางเดินสั้นๆเชื่อมต่อระหว่างเส้นทางหนึ่งไปสู่เส้นทางหนึ่ง

Share this:

CONVERSATION