image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

เชิญร่วมงานฌาปนกิจศพ นายทิวา ปั้นประเสริฐ 'โรตี'ด้วยนางวิไล ปั้นประเสริฐ และครอบครัว จะจัดให้มีงานบำเพ็ญกุศลบุตรชาย นายทิวา ปั้นประเสริฐ ซึ่งเสียชีวิตบนเกาะพีพี จากเหตุการณ์คลื่นสึนามิ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ ที่วัดหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ข้างหอนาฬิกา) โดยจัดให้มีการบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ และฌาปนกิจ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. จึงแจ้งประกาศเชิญชวนเพื่อนสนิท และมิตรสหาย เพื่อนนักเรียนร่วมชั้นเรียน เพื่อนร่วมรุ่นดรุณพิทยาและสถาปัตย์ลาดกระบัง ได้มาร่วมงานบำเพ็ญกุศลดังกล่าว

บันทึกจากชมรมฯ:
ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตกพร้อมสมาชิกและอาสาสมัครทั้งมวล ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ นายทิวา ปั้นประเสริฐ  ผู้ร่วมอุดมการณ์และเป็นแรงบันดาลใจในการก่อตั้งชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก ซึ่งได้ยังประโยชน์ตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ผืนป่าทุ่งใหญ่ นเรศวรและผืนป่าตะวันตก-มรดกทางธรรมชาติของโลก สืบเนื่องตลอดมาตลอดระยะเวลาทศวรรษของการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ขององค์กร แห่งนี้

นับตั้งแต่การก่อตั้งองค์กรเมื่อทศวรรษที่ผ่านมา แม้ว่านายทิวา จะไม่ได้มีโอกาสร่วมดำเนินกิจกรรมดังที่มุ่งหวัง ด้วยเหตุปัจจัยแห่งชีวิตที่แปรผัน แต่ก็ได้ให้กำลังใจในการเริ่มต้นในความพยายามดำเนินกิจกรรมและโครงการ อนุรักษ์ขององค์กรให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาตลอดมา จนอาจกล่าวได้ว่า นอกจากความเสียสละของนักอนุรักษ์และผู้อุทิศตนในอดีตทั้งหลาย ที่ส่งผลต่อปณิธานในการสืบสานอุดมการณ์อนุรักษ์ขององค์กรแห่งนี้แล้ว นายทิวา ปั้นประเสริฐ นับเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเริ่มต้นก่อกำเนิดความพยายามในการสืบสานความฝัน อันยิ่งใหญ่ขององค์กรแห่งนี้ ซึ่งได้ยังประโยชน์ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและป่าไม้ในผืนป่าตะวันตกอย่างเป็น รูปธรรม ผ่านกิจกรรมและโครงการอนุรักษ์ต่างๆตลอดทศวรรษที่ผ่านมาตามเจตนารมณ์และ วัตถุประสงค์ขององค์กร ดังเป็นที่ประจักษ์ในปัจจุบัน

ในวาระโอกาสนี้ ชมรมฯพร้อมสมาชิกและอาสาสมัครทั้งมวล ขอร่วมแสดงความคารวะและไว้อาลัยกับการจากไปของ นายทิวา ปั้นประเสริฐ  ผู้ซึ่งเป็นที่เคารพรัก ขอดวงวิญญาณของเพื่อนรักกลับคืนสู่ความสงบศานติแห่งแดนสุขาวดี ตลอดไป

Share this:

CONVERSATION