image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

รายงานการสำรวจเส้นทางเดินสัตว์ป่าครั้งที่ ๑๕๑๓ เมษายน ๒๕๔๙: (หนองน้ำแห่งชีวิต) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๔๙ นี้ เป็นโอกาสที่คณะสำรวจเส้นทางเดินสัตว์ป่ามีแผนการสำรวจในหลายๆจุดที่คาดว่าจะเป็นแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง โดยมีเป้าหมายสำคัญคือหนองน้ำบริเวณเชิงเขาซึ่งสังเกตได้จากภาพถ่ายดาวเทียม แล้วเราก็ได้พบหนองน้ำขนาดใหญ่จริงตามที่คาด มีปริมาณน้ำเต็มความจุของหนองน้ำ ความกว้างขนาดประมาณสนามบาสเก็ตบอล พบร่องรอยสัตว์ป่าลงใช้น้ำใหม่ๆมากมาย

จากประสบการณ์การพบเห็น(ยังไม่มีงานวิจัยยืนยัน) ในช่วงฤดูแล้งฝูงกระทิงจะแยกย้ายกันอยู่อาศัยประจำฝูงซึ่งแต่ละฝูงก็จะอยู่ประจำพื้นที่ของฝูงตัวเอง พื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่บนเขาสูงที่มีแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร และโป่ง เหตุเพราะในบริเวณพื้นล่างที่เป็นทุ่งจะแห้งแล้ง มีไฟป่า ขาดแคลนแหล่งน้ำ ไม่มีพุ่มไม้หลบพักในช่วงบ่ายที่อากาศร้อนจัด ดังนั้นเส้นทางเดินของกระทิงส่วนใหญ่จึงมุ่งสู่เขาสูง

สิ่งหนึ่งที่น่าทึ่งคือการเรียนรู้ของสัตว์ป่าว่าตรงจุดไหนมีแหล่งน้ำในฤดูแล้ง การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น การเลือกเส้นทางเดินที่ผ่านแหล่งอาหารและแหล่งน้ำตลอดระยะทาง จากภาพที่แสดงมีทั้งหนองน้ำขนาดกลาง และปลักโคลนที่ยังคงมีน้ำซับอยู่ตลอดแม้ในฤดูแล้ง หล่อเลี้ยงชีวิตสัตว์ป่ามากมาย ทั้งหมูป่า เก้ง กวาง กระทิง ตะกวด เม่น ฯลฯ และที่น่าทึ่งกว่าคือหนองน้ำทั้งหมดอยู่ในความสูงมากกว่า ๙๐๐ เมตรจากระดับน้ำทะเล ทั้งที่ตลอดระยะทางที่ขึ้นเขาก็จะเป็นป่าไผ่ร้อนแล้ง

การสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำและบันทึกพิกัดที่ชัดเจนเป็นข้อมูลสำคัญในการศึกษา เรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ป่าในอนาคต รวมถึงการดูแลพื้นที่ที่เราต่างตระหนักอยู่แล้วว่ามีความสำคัญเพียงใด

Share this:

CONVERSATION