image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

กำหนดการงานบำเพ็ญกุศล นายโฆษิต ภวาภิรมย์

มอบเครื่องวิทยุสื่อสารหน่วยพิทักษ์ป่าชั่วคราวทีชอแม

มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยฯเกิงสะดา เขตฯทุ่งใหญ่

การติดตั้งทดแทนระบบพลังงานแสงอาทิตย์หน่วยพิทักษ์ป่าแม่น้ำสุริยะ (ห้วยเดอลู)

มอบหนังสือคู่มือจำแนกสัตว์ป่าและเสบียงอาหาร

มอบเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน หน่วยฯเกิงสะดา เขตฯทุ่งใหญ่นเรศวร

โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ - หน่วยฯเกาะสะเดิ่ง ครั้งที่ ๒

โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร: ทิไล่ป้า ครั้งที่ ๒

โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร: พุจือ ครั้งที่ ๓

มอบกล้องบันทึกภาพดิจิตอลแก่หน่วยพิทักษ์ป่าทิคอง

การก่อสร้างส่วนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่นเรศวร

งานสนับสนุนเสบียงอาหาร ครั้งที่ ๒ โครงการสนับสนุนงานลาดตระเวน

งานสนับสนุนเสบียงอาหาร ครั้งที่ ๑ โครงการสนับสนุนงานลาดตระเวน

การก่อสร้างหอดาวเทียมผืนป่ามรดกโลกจุดที่ ๔ ตอนที่ ๑

การก่อสร้างหอดาวเทียมผืนป่ามรดกโลกจุดที่ ๔ ตอนที่ ๒

การก่อสร้างหอดาวเทียมผืนป่ามรดกโลกจุดที่ ๔ ตอนที่ ๓

การก่อสร้างหอดาวเทียมผืนป่ามรดกโลกจุดที่ ๓

โครงการปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสารเขตฯห้วยขาแข้ง ศูนย์วิทยุยู่ยี่ ๕๐ ครั้งที่ ๒ ตอนที่ ๑

โครงการปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสารเขตฯห้วยขาแข้ง ศูนย์วิทยุยู่ยี่ ๕๐ ครั้งที่ ๒ ตอนที่ ๒

ประมวลภาพเสือโคร่งและสัตว์ป่าที่ได้จากงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่

มอบภาพเสือโคร่ง งานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่

งานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่: อารัมภบท

การประชุมเริ่มต้นโครงการสนับสนุนงานลาดตระเวน

เยี่ยมไข้ให้กำลังใจนายสุรชัย เถกิงวิทย์สถาพร เจ้าหน้าที่ หน่วยฯมหาราช

มอบเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสนับสนุนานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ

สนับสนุนการซ่อมและมอบคืนเครื่องวิทยุสื่อสารแก่หัวหน้าหน่วยฯมหาราช

โครงการก่อสร้างด่านตรวจทางน้ำเขื่อนศรีนครินทร์

มอบภาพถ่ายเสือโคร่งตัวแรกจากงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ

คนกับสัตว์ คนกับป่า และบทสนทนากับ จอร์จ แชลเลอร์