image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

กำหนดการงานบำเพ็ญกุศล นายโฆษิต ภวาภิรมย์
ด้วยครอบครัวและญาติของผู้ล่วงลับ จะจัดให้มีงานบำเพ็ญกุศล นายโฆษิต ภวาภิรมย์ ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ที่วัดพระงาม อ.เมือง จ.นครปฐม โดยจัดให้มีการบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และฌาปนกิจ ในวันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. จึงแจ้งประกาศเชิญชวนเพื่อนสนิท และมิตรสหาย ได้มาร่วมงานบำเพ็ญกุศลดังกล่าว

บันทึกจากชมรมฯ:
ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตกพร้อมสมาชิกและอาสาสมัครทั้งมวล ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ นายโฆษิต ภวาภิรมย์  ผู้ร่วมอุดมการณ์อนุรักษ์ผืนป่าทุ่งใหญ่-มรดกโลกกับชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก สืบเนื่องตลอดระยะเวลาทศวรรษของการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ขององค์กรแห่งนี้

ในวาระโอกาสนี้ ชมรมฯพร้อมสมาชิกและอาสาสมัครทั้งมวล ขอร่วมแสดงความคารวะและไว้อาลัยกับการจากไปของ นายโฆษิต ภวาภิรมย์  ขอดวงวิญญาณของเพื่อนรักกลับคืนสู่ความสงบศานติแห่งแดนสุขาวดี ตลอดไป

Share this:

CONVERSATION