image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

งานรวมใจอนุรักษ์ พิทักษ์ผืนป่าตะวันตก ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒


รวมใจอนุรักษ์ พิทักษ์ผืนป่าตะวันตก
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เวลา: ๑๗.๓๐ - ๒๒.๓๐
ณ หอประชุมไปรษณีย์ไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์:
ระดมทุนหารายได้ก่อสร้างอาคารหอประชุมฝึกอบรมมูลนิธิฯ  ซึ่งจะใช้สำหรับการประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแก่ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ทั้งในพื้นที่และโดยทั่วไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์ พิทักษ์รักษา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานแก่กัน

กิจกรรมในงาน:
นิทรรศการ การดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติสัตว์ป่าของมูลนิธิฯ ผืนป่าตะวันตก ผืนป่ามรดกโลก
การบรรยายพิเศษเรื่อง "ทิศทางความอยู่รอดของผืนป่าทุ่งใหญ๋มรดกโลกและผืนป่าตะวันตกในอนาคต" จากองค์ปาฐกรับเชิญผู้คร่ำหวอดกับการดำเนินงานนุรักษ์จากทั้งภาครัฐและภาคประชาชน
การแสดงดนตรีสะท้อนการต่อสู้การทำงานรักษาป่าจาก "วงดนตรีป่าไม้" และวงดนตรีรับเชิญขับขานบทเพลง "ป่าตะวันตก"

อาหารและเครื่องดื่ม: โต๊ะจีน

ราคาบัตร: จำหน่ายเป็นชุด(โต๊ะ) ชุดละ ๑๐ ใบ ราคา ๑๐,๐๐๐ บาท แสดงหางบัตร ลงทะเบียนเพื่อรับของที่ระลึกและจับรางวัล

สถานที่ขายบัตร: สำนักงานมูลนิธิฯ

วิธีการซื้อบัตร: โทรศัพท์ ๐ ๓๔๖๘ ๕๖๓๙, ๐๘ ๖๑๖๑ ๕๕๘๑
Email: fwfcc@hotmail.com

วิธีการชำระเงิน: โอนเงินโดยผ่านบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
ธนาคาร กรุงไทย สาขาสีแยกสนามจันทร์
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี   719-0-18925-4

ส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และที่อยู่อินเตอร์เน็ตมาที่.. fwfcc@hotmail.com หรือ โทรสารหมายเลข ๐ ๓๔๖๘ ๕๖๓๙>>> ดาวน์โหลดรายละเอียด สุจิบัตร (PDF 220kb)

Share this:

CONVERSATION