image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

ประมวลภาพงานรวมใจอนุรักษ์ พิทักษ์ผืนป่าตะวันตก ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ทางมูลนิธิฯขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมละกรุณาบริจาคทุนทรัพย์ใน งาน ครั้งนี้ รวมทั้งอาสาสมัครทุกคนที่ทุ่มเทให้งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ชมประมวลภาพบรรยากาศในงานรวมใจอนุรักษ์ พิทักษ์ผืนป่าตะวันตก ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒

Share this:

CONVERSATION