image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

ประมวลภาพบรรยากาศงานผ้าป่าสามัคคีหอพระฯมูลนิธิฯ


ประมวลภาพบรรยากาศงานบุญ ผ้าป่าสามัคคีหอพระฯมูลนิธิฯ เพื่อร่วมก่อสร้างอาคาร  หอพระ - หอกษัตริย์ ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๒


Share this:

CONVERSATION