image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ พี่น้องเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จิตอาสา ผู้สนับสนุน ผู้อุปถัมภ์ และอาสาสมัคร ผู้ล่วงลับ ในวาระครบ ๒๐ ปี


เรียนเชิญ ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศล

แด่ พี่น้องเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จิตอาสา ผู้สนับสนุน ผู้อุปถัมภ์ และอาสาสมัคร ผู้ล่วงลับ
ในวาระครบ ๒๐ ปี การดำเนินงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ขององค์กรแห่งปรง

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘ ร่วมใส่บาตรยามเช้า และถวายภัตาหารเพล
ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก

มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก ๓๓/๑๐ หมู่ ๒ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

Share this:

CONVERSATION