image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

กำหนดการงานประเพณีทำบุญให้ช้างและสัตว์ป่า ครั้งที่ ๓


กำหนดการ
งานประเพณีทำบุญให้ช้างและสัตว์ป่า ครั้งที่ ๓
ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ ที่ ทภ.๓ (โป่งพุร้อน) อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
ต. ห้วยเขย่ง อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

๐๙.๐๐ น. นายอำเภอทองผาภูมิ กล่าวเปิดงาน | ตัวแทนองค์กรเจ้าภาพร่วมกล่าวแนะนำตัว
๐๙.๓๐ น. พิธีสงฆ์ทำบุญให้ช้างและสัตว์ป่า
- เจริญพระพุทธมนต์
- ทำบุญตักบาตร
- รับพระธรรมเทศนา หลักการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าด้วยสันติ จากคณะสงฆ์
- พิธีบังสุกุลและวางอาหารช้างป่า ณ สถูปพลายทองผาภูมิ/พิธีบวชป่า
๑๐.๓๐ น. ประชาชนร่วมกันปฏิญาณตนหยุดทำร้ายช้างและสัตว์ป่า/
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหาร
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. ทำโป่งเทียมเพื่อช้างและสัตว์ป่า/ กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีของนักเรียนใน ต.ห้วยเขย่ง
๑๔.๐๐ น. การแสดงของชาติพันธุ์ท้องถิ่น: มอญ กะเหรี่ยง ทวาย เพื่อการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสัตว์ป่า
๑๕.๐๐ น. กิจกรรมนักเรียนเพื่อการอนุรักษ์ช้าง จากนักเรียนใน ต.ห้วยเขย่ง - ประกาศผลรางวัล/มอบรางวัล
๑๖.๐๐ น. ปิดงานประเพณีทำบุญให้ช้างและสัตว์ป่า ครั้งที่ ๓

กิจกรรมในงานประเพณีทำบุญให้ช้างและสัตว์ป่า ครั้งที่ 3

Share this:

CONVERSATION