image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการสนับสนุนงานป้องกันปลาฤดูมีไข่ (ฤดูน้ำแดง) ประจำปี ๒๕๕๙โครงการสนับสนุนงานป้องกันฤดูปลาวางไข่
เขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ
๑๖ พฤษภาคม - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคตะวันตก กรมประมง
โดย
คนอาสาเพื่อแผ่นดิน และ มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก

Fishery Patrol Reinforcement Project 2016
Srinakarin & Vajiralongkorn Dam
May 16 - September 15, 2016

The Fishwater Administrative Center of the Western Region, Department of Fisheries
by
Khon-Asa Pue Pandin & FWFCC

กำหนดการ

วันเสำร์ที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๙
๙.๓๐ น. รวมพลทีมปฏิบัติงานที่หน่วยปฏิบัติงานทางน้ำ บ้านท่าแพ ฉก.ลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ ออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์การงดเว้นทำประมงฤดูปลามีไข่ตามชุมชนประมงรอบอ่างเก็บน้่ำเขื่อนวชิราลงกรณ ในพื้นที่ อ.ทองผาภูมิ
๑๘.๓๐ น. ทอดสมอ ผูกเปลพักบนเรือสามสิบสาม ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเขาแหลม

วันอำทิตย์ที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๙
๘.๓๐ น. ออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์งดเว้นทำประมงฤดูปลามีไข่ตามชุมชนประมงรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ ในพื้นที่ อ.สังขละบุรี
๑๘.๓๐ น. ผูกเรือเข้าแพพัก ด่านตรวจร่วมห้วยบิคลี่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

Share this:

CONVERSATION