image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

รายงานผลการอบรมเชิงปฎิบัติการ การทำโมเดลแผนที่ภูมิประเทศอำเภอทองผาภูมิและตำบลห้วยเขย่ง ๑๔ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙


ตามที่ได้ประชุมหารือก่อนหน้านี้ ในความร่วมมือกันจัดทำโมเดลแผนที่ภูมิประเทศตำบลห้วยเขย่ง(topographic map) เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและฟื้นฟูป่าพุชุมชน ในตำบลห้วยเขย่ง กาญจนบุรี (Community engagement for conservation and restoration of spring-fed swamp forests in Huai Khayeng District, Kanchanaburi Province) และมุ่งหมายการถ่ายทอดความรู้การทำโมเดลแผนที่ภูมิประเทศนี้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อนำไปต่อยอดขยายผลการทำแผนที่ภูมิประเทศของสถาบันและอื่นๆต่อไปนั้น ทางมูลนิธิฯจึงได้ประสานงาน การจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การทำโมเดลแผนที่ภูมิประเทศอำเภอทองผาภูมิและตำบลห้วยเขย่งขึ้น (TPP & HKY topographic map workshop) โดยได้รับความสนับสนุนวิทยากรจาก หัวหน้าฯวีรยา โอชะกุล เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ไม่มีค่าใช้จ่าย และได้รับคำแนะนำปรึกษาตลอดการดำเนินงานจาก หัวหน้าฯบุญชู ธงนำชัยมา สถานีวิจัยสัตว์ป่าฉะเชิงเทรา ผู้เชี่ยวชาญการทำโมเดลแผนที่ภูมิประเทศ ที่ได้ทำโมเดลแผนที่ภูมิประเทศผืนป่ามรดกโลก ซึ่งมีขนาดใหญ่มากกว่าสามสิบระวาง และจัดแสดงใช้ประโยชน์อยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งในปัจจุบัน นอกเหนือจากความสนับสนุนช่วยเหลือจากบุคคลและคณะบุคคลอีกหลายท่าน ตลอดระยะเวลาสองสัปดาห์ในการดำเนินงานส่วนนี้ จนได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่มุ่งหมาย

การฝึกอบรมเริ่มต้นขึ้นเมื่อวิทยากรและกลุ่มนิสิตหญิงมหาวิทยาลับมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จำนวนแปดคน พร้อมด้วยวัสดุเครื่องมือทำงาน ได้เดินทางมาถึงสำนักงานฯตามกำหนดนัดหมายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ซึ่งหลังจากที่ทางมูลนิธิฯได้กล่าวต้อนรับและแนะนำนายชัยสว่าง เรือนพนาเวศ วิทยากรและเจ้าหน้าที่จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ผู้ทำโมเดลภูมิประเทศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นต่างๆ ในระหว่างที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ในพื้นที่สำนักงานฯ แล้วทางมูลนิธิฯจึงได้ประชุมชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ของการอบรมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้(ตามรายละเอียดข้างต้น) แล้วแจ้งให้ทราบถึงการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ก่อนที่จะร่วมกันตรวจสอบความพร้อมวัสดุเครื่องมือทำงานต่างๆ ที่ได้จัดเตรียมมาด้วยกัน

ในวันถัดมา(๑๕ มิ.ย.) วิทยากรจึงได้เริ่มต้นให้การบรรยายพร้อมแสดงข้อมูลนำเสนอ ถึงวิธีการขั้นตอนการทำโมเดลแผนที่ภูมิประเทศ ที่อาคารภูมินทร์ ซึ่งเป็นสถานที่อบรมเชิงปฎิบัติการตลอดระยะเวลาสองสัปดาห์ต่อจากนั้นมา

ในช่วงสองวันแรกนั้น หลังจากนำแผนที่ระวางอำเภอทองผาภูมิทั้งสามแผ่นทากาวและติดลงบนกระดาษโฟโต้ที่เคลือบมันสองด้านและมีความหนาแล้ว จึงเริ่มต้นฝึกการลงสีเส้นคอนทัวร์ ๓๓/๖๖/๑๐๐ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกสุดของงาน ต่อด้วยการตัดแผนที่ทดลองสามแผ่นตามเส้นคอนทัวร์ที่ลงสีไว้ ซึ่งเป็นขั้นตอนลำดับที่สอง งานส่วนนี้กินเวลาไปอีกสองวัน และถึงกำหนดเดินทางกลับของนิสิตสองคนในวันนั้น

การตัดแผนที่จริงสามแผ่นตามเส้นคอนทัวร์สามระดับนั้น เริ่มต้นในวันที่ ๒๐ มิ.ย. แล้วจึงแต่งขอบชิ้นส่วนแผนที่ที่ได้ตัดไว้นั้นแล้วเสร็จสิ้นในวันที่ ๒๓ ม.ย. ซึ่งเป็นวันที่นิสิตอีกหนึ่งคนต้องเดินทางกลับก่อนกำหนด เมื่อได้รับแจ้งข่าวและต้องเดินทางไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพญาติของตน

งานประกอบชิ้นส่วนแผนที่ โดยการทากาวแล้วซ้อนทับชิ้นส่วนต่างๆมากมายจากล่างขึ้นบน ตามระดับเส้นคอนทัวร์ ๓๓/๖๖/๑๐๐ ที่ได้ตัดไว้แล้วนั้น เป็นขั้นตอนที่สามซึ่งดำเนินต่อไปอีกสามวัน โดยเริ่มในวันที่ ๒๔ มิ.ย

แล้วในบ่ายวันถัดมานั้น ก็ถึงกำหนดเดินทางกลับของนิสิตอีกสองคน ทำให้เหลือนิสิตปฏิบัติงานช่วงสุดท้ายอยู่อีกสามคนคือ อ๋อ ทราย และ นุช ที่อยู่ทำงานประกอบชิ้นส่วนแผนที่ต่อจนแล้วเสร็จในวันที่ ๒๖ มิ.ย ก่อนจะเดินทางกลับไปในช่วงบ่ายวันนั้น โดยนายรัตนชัย เขยชัย เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ช่วยออกแบบทำโต๊ะสำหรับวางชิ้นงาน ในขณะที่นายชัยสว่าง วิทยากร ทำงานเก็บรายละเอียดโมเดลต่อ ซึ่งเป็นขั้นตอนส่วนสุดท้ายซึ่งสิ้นเวลาไปอีกสองวัน แล้วจึงเดินทางกลับที่ตั้งไปในวันที่ ๒๙ มิ.ย.

โดยรวมแล้ว การปฎิบัติงานดำเนินคืบหน้าไปตามแผนงานด้วยดี ทั้งนี้ก็ด้วยความวิริยะและความตั้งใจของกลุ่มนิสิตและวิทยากร ที่ต่างมานะทุ่มเททำงานทั้งในเวลาปรกติและยามค่ำคืนด้วย

ในส่วนของวิทยากร ซึ่งได้ถอดบทเรียนการปฎิบัติงานของกลุ่มนิสิตกับทางมูลนิธิฯเป็นรายวัน ได้กล่าวสรุปให้ความเห็นในวันสุดท้ายของการปฎิบัติงานครั้งนี้ไว้กับทางมูลนิธิฯว่า

ผลงานโดยรวมของขิ้นงานอยู่ในเกณฑ์ดี และหากว่าจะให้ประเมินการทำงานของนิสิตทั้งแปดคนนี้แล้ว (เนปจูน แคท หยก ฟิล์ม นุช ต่าย ทราย และ อ๋อ)

"ทางมูลนิธิฯให้สี่เต็มเอบวกทุกคน"

โดยส่วนตัวทางมูลนิธิฯที่ดูแลอำนวยการ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้แล้ว ให้รู้สึกยินดีและโล่งใจ ที่กลุ่มนิสิตและวิทยากรทั้งเก้าคน ซึ่งต้องมาพำนักอาศัยกินอยู่หลับนอนและปฎิบัติงาน อยู่ในพื้นที่สำนักงานฯภายใต้ความรับผิดชอบของทางมูลนิธิฯนั้น สามารถทำงานภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จลุล่วงได้โดยราบรื่นและปลอดภัย ไม่เกิดเหตุร้ายใดๆ แล้วต่างได้ทยอยแยกย้ายกันเดินทางกลับภูมิลำเนาที่ตั้งไปโดยสวัสดีภาพทุกคน อีกทั้งรู้สึกละอายใจและต้องขออภัยทุกท่าน ในการดูแลต้อนรับที่ขาดตกบกพร่อง และความไม่สะดวกทั้งปวง ในช่วงระหว่างที่ผู้ร่วมการฝึกอบรมมาพำนักอยู่ที่บ้านแห่งปรง

และทางมูลนิธิฯยังเชื่อมั่นว่า กลุ่มนิสิตที่ได้ผ่านประสบการณ์เรียนรู้ครั้งนี้ จะสำเร็จการศึกษาในระดับที่ตนเองต่างมุ่งหมายไว้ได้ และเติบโดก้าวหน้าพัฒนาพร้อมด้วยคุณวุฒิและวุฒิภาวะ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าแก่สถาบันการศึกษาของตนเองและของชาติสืบต่อไป อีกทั้งยังจะช่วยสานต่อฝันของทางมูลนิธิฯ นำพาประสบการณ์ความรู้ที่ได้รับนี้ไปเผยแพร่ต่อยอดขยายผล แก่นิสิตร่วมสถาบัน อันจะนำสู่การทำโมเดลแผนที่ภูมิประเทศของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี หรืออื่นๆ ตามที่ทางมูลนิธิฯมุ่งหมายไว้ในอนาคตต่อไป

ในนามมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตกและ SEAECO ทางมูลนิธิฯขอขอบคุณอาจารย์แตและคณาจารย์โครงการฯ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจมูลนิธิฯ โดยส่งมอบกลุ่มนิสิตหญิงทั้งแปดคนมาเข้ารับการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้ พร้อมทั้งขอบคุณนิสิตทั้งแปดท่าน ที่ทำให้แผนงานฝึกอบรมการทำโมเดลแผนที่ภูมิประเทศครั้งนี้ บังเกิดขึ้น

ทางมูลนิธิฯสำนึกขอบคุณ หัวหน้าฯวีรยา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ที่ให้การสนับสนุนวิทยากรโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ และซาบซึ้งน้ำใจหัวหน้าฯบุญชู ธงนำชัยมา สถานีวิจัยสัตว์ป่าฉะเชิงเทรา ที่เป็นห่วงติดตามและให้คำแนะนำปรึกษาตลอดช่วงการอบรม

ทางมูลนิธิฯขอบคุณนายชัยสว่าง เรือนพนาเวศ วิทยากร ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทและปฏิเสธค่าตอบแทน รวมทั้งนายรัตนชัย เขยชัย เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ที่อาสาทำโต๊ะไม้จัดแสดงโมเดลแผนที่ภูมิประเทศให้ และคุณพิไลวรรณ พลอยกลุ่มใบไม้ ที่สละเวลาเดินทางไปมา ช่วยจัดหาแผนที่ระวางที่ต้องการให้ จากกรมแผนที่ทหารในกรุงเทพฯ

รวมถึงผู้มีส่วนร่วมฝ่ายต่างๆ ที่ให้ความสนับสนุนการอบรม การทำโมเดลแผนที่ภูมิประเทศอำเภอทองผาภูมิและตำบลห้วยเขย่งที่ทางมูลนิธิฯไม่ได้เอ่ยนามได้อย่างครบถ้วน ซึ่งต่างล้วนมีส่วนร่วมในความสัมฤทธิ์ผลนี้ อันจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินงานโครงการข้างต้น นอกเหนือจากประโยชน์ทางอ้อมต่อหน่วยงานต่างๆในท้องที่อำเภอทองผาภูมิและตำบลห้วยเขย่ง ที่จะได้ใช้โมเดลแผนที่ภูมิประเทศนี้ เป็นเครื่องมือประกอบการวางแผนบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า(HECx) ซึ่งเป็นปัญหาหนักหนาอีกเรื่องหนึ่งที่รุมเร้าชุมชนอยู่ในพื้นที่นี้ รวมถึงประโยชน์ในมิติอื่นๆในอนาคต โดยการนำไปใช้สนับสนุนแผนงานของหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในและนอกพื้นที่ ซึ่งมีภาระกิจต้องดำเนินงานในพื้นที่ละแวกนี้

จึงรายงานผลการปฎิบัติงานพร้อมแนบภาพถ่ายบางส่วน ของการอบรมเชิงปฎิบัติการ การทำโมเดลแผนที่ภูมิประเทศอำเภอทองผาภูมิและตำบลห้วยเขย่ง ที่ได้ดำเนินการลุล่วงสัมฤทธิ์ผลตามที่มุ่งหมายไว้ในเบื้องต้นแล้ว แจ้งเรียนมาเพื่อทราบ


Share this:

CONVERSATION