image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการสนับสนุนงานป้องกันปลาฤดูมีไข่ปี 2559


เหตุการณ์ปลาเค้าดำผสมพันธุ์ (black sheatfish) ถูกบันทึกไว้ได้เป็นครั้งแรกในระหว่างการปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนงานป้องกันปลาดูมีไข่ปีนี้ ห้วยบิคลี่ เป็นแหล่งปลาวางไข่ของปลาเค้าดำ และสายพันธุ์ปลาท้องถิ่นอื่นๆมากมาย และเป็นปลาน้ำจืดไม่มีเกล็ดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในถิ่นนี้ ด้วยความสำคัญที่ห้วยบิคลี่เป็นพื้นที่หัวใจของอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราฯ จึงได้รับการประกาศให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำขนาดมากกว่าสองหมื่นไร่ หรือหนึ่งในสิบของพื้นที่น้ำของเขื่อน ซึ่งนับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำจืด ที่มีขนาดใหญ่ในลำดับต้นๆของประเทศ ที่ยังหลงเหลือและได้รับการคุ้มครองโดยโครงการอนุรักษ์ของมูลนิธิฯ นับแต่ปี 2548 เป็นต้นมา

Share this:

CONVERSATION