image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การอนุรักษ์โดยเอาตัวเลขเป็นเดิมพัน

ความหวังใหม่สำหรับการอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้เกิดขึ้นเมื่อผู้เชี่ยวชาญการอนุรักษ์เสือโคร่งได้เริ่มนำแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์มาใช้ในงานอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ถูกคุกคาม โดยแนวทางนี้ไม่ได้เน้นเพียงแค่การระดมทุนรับบริจาคเงินทำกิจกรรมดังเช่นแต่ก่อน แต่ได้เน้นการตั้งมาตรฐานของการทำงานเป็นหลัก

นักชีววิทยาจากสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ต้องการเห็นจำนวนเสือโคร่ง (Panthera tigris) เพิ่มขึ้น ๕๐% ในพื้นที่ที่ WCS ดำเนินการสนับสนุน ภายในระยะเวลา ๑๐ ปี ผู้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์ของ WCS ดร.อลัน ราบิโนวิทซ์ กล่าวว่า แผนการนี้มีชื่อว่า “เสือโคร่งชั่วนิรันดร์” หรือ Tigers Forever ซึ่งจะมีรูปแบบแตกต่างจากงานอนุรักษ์ทั่วไป โดยที่นักชีววิทยาของ WCS ที่ประจำอยู่ทั่วทวีปเอเชีย ได้ตั้งเป้าหมายเป็นตัวเลขชัดเจน และใช้ตัวเลขวัดผลความสำเร็จของความพยายามอนุรักษ์เสือโคร่ง

ในอดีต องค์กรอนุรักษ์ต่างๆได้พยายามระดมทุนเพื่อการอนุรักษ์เสือโคร่ง โดยมิได้มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่างานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ดังนั้นแผนการ Tigers Forever นี้จึงเป็นความท้าทายใหม่ที่มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จไว้ล่วงหน้า ดร.อลัน กล่าวว่า “เราไม่ได้กำลังพยายามสร้างกระแสเพื่อดึงดูดการบริจาคเงิน แต่นี่เป็นการเอาชื่อเสียงขององค์กร และนักวิทยาศาสตร์ เป็นเดิมพัน ซึ่ง Tigers Forever ได้กำหนดแนวทางที่จะวัดผลการทำงานที่เล็งผลให้ประชากรเสือโคร่งเพิ่มขึ้น ในพื้นที่เป้าหมาย และวัดผลได้อย่างชัดเจน”

นอกจากการกำหนดเป้าหมายที่เป็นตัวเลขแล้ว การตรวจวัดแนวทางอนุรักษ์อื่นๆ ว่าให้ผลบวก หรือลบ ในแต่ละพื้นที่ ยังใช้เป็นไกด์นำทางในอนาคต แม้ว่าองค์กรอนุรักษ์หลายองค์กรได้พยายามที่จะเพิ่มจำนวนเสือโคร่งในบางพื้นที่ โดยเฉพาะที่ประเทศรัสเซีย และอินเดีย ดร.อลัน กล่าวว่า “เราจะไม่ใช้บทเรียนในอดีตมาเป็นตัวนำอย่างแต่ก่อน” ซึ่ง ดร.อูลาส การัส ผู้เชี่ยวชาญเสือโคร่งจากประเทศอินเดีย กล่าวเสริมว่า “เราพยายามปลุกใจให้ทีมงาน กำหนดการวัดผลอย่างรัดกุมและมีคุณภาพในแผนงานอนุรักษ์เสือโคร่งของแต่ละประเทศ”

ในขณะนี้ปรากฏว่า แนวทางที่กล่าวมานี้สามารถดึงดูดผู้บริจาคเงินอย่าง คุณปีเตอร์ คลายน์ ซึ่งเป็นนักธุรกิจในนครนิวยอร์ค และเป็นกรรมการบริหารของ WCS โดยคุณปีเตอร์ ได้บริจาคเงินจำนวน ๑๐ ล้านเหรียญ เพื่อโครงการ Tigers Forever และคุณปีเตอร์สนับสนุนอยากเห็น องค์กรอื่นๆความตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแบบนี้ “เพราะในฐานะนักลงทุน ผมจะลงทุนกับโครงการที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง และมีโอกาสประสบความสำเร็จ” คุณปีเตอร์กล่าว

“ผมเชื่อว่าแนวทางนี้จะเป็นแนวทางสำหรับอนาคตของหลายๆองค์กร” กล่าวเสริมโดยคุณไซบิลลี่ เคลนเซนดอร์ฟ นักชีววิทยาที่เป็นผู้ประสานงานโปรแกรมเสือโคร่ง ของกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) ที่ นครวอชิงตัน ดี ซี.

จากผืนป่าในทวีปเอเชีย ถึงทุ่งหญ้าในประเทศรัสเซีย การล่าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย และการสูญเสียถิ่นอาศัย เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้จำนวนเสือโคร่งลดลงอย่างรวดเร็วในหลายทศวรรษที่ผ่านมา จนปัจจุบันเหลือเสือโคร่งประมาณ ๓,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ ตัว ทั่วโลก (รายละเอียดในวารสาร Nature ๔๔๐, ๙๒๗-๙๓๐; ๒๐๐๖) สถานการณ์หมิ่นเหม่ต่อการสูญพันธุ์ เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลัก ซึ่ง WCS จะเริ่มต้นแผนการนี้โดยการเน้นให้ความสำคัญต่อพื้นที่อนุรักษ์เป้าหมายของ WCS (รายละเอียดใน WCS website พื้นที่ดำเนินการของ WCS ในทวีปเอเชีย)

หลักการสำคัญอันหนึ่งที่จะบรรลุเป้าหมายคือการเพิ่มจำนวนสัตว์ป่าที่เป็นเหยื่อของเสือโคร่งในถิ่นอาศัยที่เสือโคร่งอยู่ ดร.อูลาส การัส กล่าวว่า “เสือโคร่งกินสัตว์กีบขนาดใหญ่เป็นอาหาร ดังนั้นการอนุรักษ์เสือโคร่งคือการรักษาระดับประชากรและความหนาแน่นของเหยื่อในพื้นที่”

นักชีววิทยาของ WCS ในประเทศกัมพูชา ทำงานในบริเวณพื้นที่มอนดูคีรี มีความมั่นใจในแนวทาง Tigers Forever ถึงแม้ว่าพื้นที่จะมีประชากรเสือโคร่งไม่มากนัก เขากล่าวว่า สัตว์ป่าที่เป็นเหยื่อของเสือโคร่งได้ลดจำนวนลงอย่างมากจากพรานล่าสัตว์ เพราะปืนเป็นสิ่งหาง่ายภายหลังจากสงครามอันยาวนานในประเทศ แต่โชคดีที่สภาพป่าในบริเวณนั้นยังดีอยู่ เหมาะสำหรับเสือโคร่ง และเหยื่อ ดังนั้น WCS กัมพูชาได้ทำงานร่วมกับองค์กรท้องถิ่นและรัฐบาล ดำเนินกิจกรรมที่จะลดล่าสัตว์อย่างชัดเจน แนวทางหนึ่งคือการพยายามสนับสนุนระบบการให้ข่าวเรื่องผู้ลักลอบล่าสัตว์ ให้สินบนนำจับ หรือแจ้งข่าว เกี่ยวกับ พราน อาวุธปืน กับดักเสือ และการมอบโบนัสให้เป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่รักษาสัตว์ป่า

ดร.อลัน ทิ้งท้ายว่า “แนวทางนี้ดูเหมือนเป็นแนวทางที่ดุดัน และฟังดูไม่น่าอภิรมย์” แต่ผลจากการตรวจวัดจำนวนกับดักเสือโคร่งที่ยึดหรือนำส่งให้เจ้าหน้าที่ และข้อมูลเกี่ยวกับพรานล่าสัตว์ที่ชัดเจนขึ้น “เป็นสิ่งชี้ว่าสถานการณ์สำหรับเสือโคร่งในพื้นที่มีความหวังมากขึ้น”

ที่มา: Nature Journals Vol.๔๔๒ July ๒๐๐๖ Page ๑๒

รายละเอียดเพิ่มเติม


สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า WCS ประเทศไทย
www.wcsthailand.org

Share this:

CONVERSATION