image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบอุปกรณ์เจ้าหน้าที่ลาดตระเวน - เป้สนาม๒๗ มกราคม ๒๕๔๔ ชมรมฯมอบเป้เดินป่ามูลค่า ๑,๕๐๐ บาท แก่นายนิทัศน์ สุวรรณ์ และนายบุญชัย แสนทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่หน่วยฯห้วยว่งไท้เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจป่าอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งทั้งสองนายได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี ได้มีกำลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการทุ่มเทการปฏิบัติหน้าที่แก่เพื่อนร่วมงานต่อไป

หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยซ่งไท้ : ๒๗ มกราคม ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ชมรมฯได้มอบเป้หลัง มูลค่า ๑,๕๐๐ บาท แก่นายประสิทธิ์ แซ่เฮี๊ยบ เพื่อเป็นกำลังใจในความเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่ ออกตรวจป่า จับกุมผู้กระทำผิดลักลอบล่าสัตว์ป่า บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าทิพุผ่อง เขตุรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๔๓ จำนวน ๒ คดี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี ได้มีกำลังใจ และเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนร่วมงานต่อไป

Share this:

CONVERSATION