image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

ผู้พิทักษ์แห่งลำห้วยบีคลี่ โครงการสร้างด่านตรวจทางน้ำ ห้วยบีคลี่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘: สายของวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ชมรมฯได้ทำการถอนกำลังเจ้าหน้าที่และกองช่างก่อสร้างกลับที่ตั้งแล้ว ด้วยภารกิจการก่อสร้างด่านตรวจฯห้วยบีคลี่ที่ดำเนินการมาตลอด ๑๓ วัน ที่หน่วยป้องกันเขื่อนที่ ๔(ห้วยเขย่ง) อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ได้สำเร็จลงเรียบร้อยแล้ว รวมระยะเวลาของงานก่อสร้างด่านตรวจฯห้วยบีคลี่ตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างจนสำเร็จรวม ๕๐ วัน ซึ่งจะอยู่ในความทรงจำของเจ้าหน้าที่ชมรมฯ อาสาสมัครและกองช่างตลอดไป

และแล้วเรือตรวจประมงเขาแหลม๒ ก็แล่นเข้ามาเทียบอาคารด่านตรวจฯในสายวันนั้น เพื่อทำการลากจูงด่านตรวจฯห้วยบีคลี่ไปยังท่าน้ำหน่วยป้องกันปราบการประมงน้ำจืด เขื่อนวชิราลงกรณ เนื่องจากหลังจากที่ชมรมฯถอนกำลังเจ้าหน้าที่และกองช่างจากหน่วยป้องกันเขื่อนที่๔(ห้วยเขย่ง) ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมแล้ว ก็จะไม่มีผู้ดูแลรักษาด่านตรวจฯ และเพื่อที่เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันฯจะได้ช่วยกันทาสีอาคารด่านตรวจฯอีกครั้ง โดยเจ้าหน้าที่ชมรมฯ หน่วยป้องกันฯ และกองช่างได้ช่วยกันลำเลียงถังน้ำมันขนาด ๒๐๐ ลิตร อีกจำนวน ๕ ลูก และสีภายนอกทาอาคาร สีกันสนิมโจตัน พร้อมด้วยอุปกรณ์ทาสี และเชือกทะเลอีกหนึ่งขดเพื่อใช้มัดถังน้ำมัน ที่ชมรมฯได้จัดหามาให้ขึ้นด่านตรวจฯไปด้วย

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ชมรมฯได้ทำการเก็บกวาดขยะบริเวณหน้างานก่อสร้างและขน วัสดุก่อสร้างตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆขึ้นรถเรียบร้อยแล้ว เพื่อคืนพื้นที่ดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันเขื่อนที่ ๔  เรือตรวจประมงเขาแหลม๒ ก็ทำการลากจูงด่านตรวจฯห้วยบีคลี่ออกจากฝั่งไปตามร่องน้ำลึกเลาะตลิ่งมุ่ง หน้าไปยังหน่วยฯป้องกันฯจนลับจากสายตาของกองช่างและเจ้าหน้าที่ชมรมฯ ที่ยืนมองอยู่ที่หน้างานก่อสร้างนั้น และหวังว่าด่านตรวจฯห้วยบีคลี่จะได้ทำหน้าที่ดังที่มุ่งหวังในการอนุรักษ์ห้วยบีคลี่ แหล่งปลาวางไข่แห่งสุดท้ายของเขื่อนเขาแหลมต่อไป เพื่อที่ราษฎรที่มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่รอบๆอ่างเก็บน้ำเขื่อนเขาแหลมทั้งสองอำเภอจะได้มีปลากินตลอดไป..

Share this:

CONVERSATION