image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การปฏิบัติงานวิจัยภาคสนามแปลงที่ ๒ งานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ ตอนที่ 1หลังจากที่เจ้าหน้าที่ทีมเสือทุ่งใหญ่ได้ทำการเก็บกล้องจำนวน ๓๐ ตัว จากจุดติดตั้งกล้อง ๑๕ จุด ในแปลงวิจัยที่๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ เสร็จสิ้นแล้ว จึงเดินทางพร้อมขนกล้องและอุปกรณ์กลับมารวมกันที่หน่วยฯมหาราช ที่ตั้งแค็มป์เสือในวันที่ ๓ ธันวาคม เพื่อทำการโหลดฟิลม์และตรวจเช็คกล้องทุกตัวอีกครั้ง แล้วจึงทำการเปลี่ยนถ่านแบตเตอร์รี่กล้องและโหลดฟิลม์ม้วนใหม่ พร้อมทั้งประชุมหารือถึงข้อมูลการปฏิบัติงานในแปลงวิจัยที่๑ และแผนการดำเนินงานในแปลงงานวิจัยที่๒ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินการวิจัยในส่วนครึ่งทางที่เหลือต่อไป

และ ในระหว่างการประชุมครึ่งทางงานวิจัยเสือทุ่งใหญ่ ชมรมฯได้นำส่งมอบเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ทีมเสือทุ่งใหญ่ ที่ชมรมฯจัดหางบประมาณผลิตขึ้นเพื่อมอบแก่เจ้าหน้าที่ทีมเสือทุ่งใหญ่ทุกคน เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานและความภาคภูมิที่ได้มีส่วนร่วมเป็นหนึ่งใน ทีมเสือทุ่งใหญ่ด้วย

เสื้อทีมเสือทุ่งใหญ่ที่ชมรมฯผลิตขึ้นครั้งนี้ เป็นเสื้อยืดแขนยาวสีดำมีรองหนุนศอกและไหล่ปกคอกลมยืดตั้งที่ไหล่ขวาสกรีนเครื่องหมายโครงการวิจัยเสือไทย(Thailand Tiger Project) ที่ไหล่ขวาปักตราสัญลักษณ์ทุ่งใหญ่มรดกโลก ที่ชมรมฯผลิตขึ้นและนำมาใช้ติดบนเครื่องแบบแก่เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่เป็น ครั้งแรกด้วย เพื่อสื่อความหมายความเป็นมรดกโลกของผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ที่ควรค่าแก่ความภาคภูมิใจแก่เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่

ในการดำเนินงานวิจัยฯในแปลงที่สองนั้น ผู้ช่วยฯมนตรีและผู้ช่วยฯสมโภชน์ได้แบ่งกำลังทีมงานเสืออกเป็นสามส่วน โดยส่วนที่หนึ่งประจำอยู่ที่หน่วยฯทิคองเพื่อรับผิดชอบกล้องที่ติดตั้งเสริม ส่วนที่สองประจำอยู่ที่หน่วยฯมหาราชรับผิดชอบกล้องที่ติดตั้งอยู่ในโซนห้วยดงวี่ และส่วนที่สามประจำอยู่ที่หน่วยฯเซซาโว่รับผิดชอบกล้องส่วนใหญ่ที่เหลือในแปลงงานวิจัยที่สอง

เช้า วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ ทีมงานเสือส่วนพื้นที่หน่วยฯทิคองและเซซาโว่ก็แยกย้ายเดินทางจากไปพร้อมกับ อุปกรณ์เครื่องมือในการดำเนินงานวิจัยและเสบียงเสือที่แบ่งจากคลังเสบียง เสือหน่วยฯมหาราช เพื่อตระเตรียมการเริ่มต้นดำเนินงานติดตั้งกล้องในแปลงงานวิจัยที่สองในวัน ที่ ๕ ธันวาคม นี้ตามกำหนดแผนงาน

ในส่วนของพื้นที่หน่วยฯเซซาโว่ในแปลงงานวิจัยที่สองนี้ มีลักษณะเป็นป่าทุ่งซึ่งแตกต่างกับลักษณะพื้นที่ในแปลงงานวิจัยที่๑ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณป่าดิบแล้งและดิบเขา และมีป่าพงที่สูงท่วมหัวที่เป็นอุปสรรคในการเดินทางกระจัดกระจายอยู่ในทุ่งตามหุบเขาอยู่ทั่วไป สภาพด่านสัตว์ป่าที่เคยสำรวจไว้เมื่อช่วงฤดูฝนก่อนหน้านี้ก็เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งการใช้ประโยชน์ของด่านด้วย ทำให้ต้องเปลี่ยนตำแหน่งติดตั้งกล้องในบางจุด

การสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเสาะหาเส้นทางด่านสัตว์ป่า ที่สัตว์ป่าใช้ประโยชน์ในช่วงสิ้นฤดูฝนนี้ และนับเป็นความสามารถและประสบการณ์ของผู้ชำนาญการเช่นผู้ช่วยฯแหล่โดยแท้ ที่ได้เดินสำรวจพื้นที่จนพบแหล่งน้ำที่สัตว์ป่าเข้ามาใช้พื้นที่ รวมทั้งการพบร่องรอยเสือโคร่งสัตว์ป่าเป้าหมายของงานวิจัยนี้ที่ปรากฏอยู่ รอบๆแหล่งน้ำนี้ด้วย

แม้ว่าจะกำหนดพื้นที่ในการติดตั้งกล้องได้แล้ว แต่การตั้งกล้องก็ยังมีอุปสรรคที่รอบๆพื้นที่จุดตั้งกล้องนั้นไม่มีต้นไม้ ที่จะนำกล้องไปติดตั้งได้ตามที่ได้ทำการฝึกอบรมและปฏิบัติงานมาก่อนหน้านี้ ด้วยไหวพริบปฏิภาณและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทีมเสือ ทุ่งใหญ่ จึงช่วยกันหาไม้แห้งที่ล้มหมอนนอนไพรมาปักลงในหลุมที่ขุดขึ้นข้างๆจุดตั้ง กล้องที่กำหนดไว้ ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากผู้ช่วยฯแหล่ที่สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทีมเสือทุ่งใหญ่ ที่มีความมุ่งมั่นในเป้าหมายภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

จากการฝึกฝนและประสบการณ์ในการดำเนินงานช่วงแรกที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ทีมเสือทุ่งใหญ่ได้เพิ่มพูนความรู้ความชำนาญมากขึ้นเป็นลำดับ ส่งผลให้การปฏิบัติงานภาคสนามในส่วนแปลงงานวิจัยที่สองมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น ทั้งในส่วนของงานติดตั้งกล้อง การตรวจเช็คกล้อง การทำแปลงสำรวจเหยื่อของเสือ การสำรวจพื้นที่เก็บข้อมูล ฯลฯ ซึ่งยังความมั่นอกมั่นใจและภาคภูมิใจในความมีประสิทธิภาพและพัฒนาการของทีมงานเสือทุ่งใหญ่แก่ผู้ช่วยฯมนตรี "ผู้จัดการทีมเสือ" ที่ทุ่มเมเอาใจใส่ดูแลติดตามควบคุมการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้อย่างมาก ตลอดรวมถึงทีมงานสนับสนุนชมรมฯที่เอาใจช่วยเฝ้าติดตามข่าวคราวความคืบหน้าของการดำเนินงานวิจัยฯตลอดมา

Share this:

CONVERSATION