image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การสนับสนุนเสบียงอาหาร, ยาและเวชภัณฑ์, น้ำมันเชื้อเพลิง, ฯลฯ ครั้งที่ ๘ งานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๙ ชมรมฯได้เข้าสนับสนุนเสบียงทีมงานเสือทุ่งใหญ่เป็นครั้งที่ ๗ ซึ่งนับเป็นภารกิจการสนับสนุนขนส่งเสบียงอาหารแก่เจ้าหน้าที่ทีมเสือในงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ "น้องโก" ทำหน้าที่ควบคุมยานพาหนะชมรมฯเดินทางพร้อมช่างเก่ง น้องลูกนัทและนายโดม มาถึงหน่วยฯมหาราชพร้อมเสบียงอาหารมื้อพิเศษสำหรับการประชุมสรุปผลปิดแคมป์เสือทันเวลาตามกำหนดนัดหมาย

เสบียงอาหารเที่ยวพิเศษนี้ ได้รับความสนับสนุนจากนายอโนทัย ถวัลย์เสรีวัฒนา(หมอโน) นายมานะ เปาทุย(หมอนะ)และนายประเสริฐ เลิกบางพลัด สมาชิกชมรมฯที่ไม่มีโอกาสมาร่วมภารกิจการสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยเสือเขตฯ ทุ่งใหญ่ และตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยฯครั้งนี้ ได้ร่วมกันเสียสละเงินซื้ออาหารทะเลจำนวนหนึ่งมอบแก่ชมรมฯ เพื่อมอบแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวิจัยฯทุกท่านจำนวนรวมสี่สิบกว่านาย เช่นเดียวกับการสนับสนุนหลายครั้งก่อนหน้านี้

ในโอกาสแห่งการแสดงความยินดีร่วมกันต่อความสำเร็จในงานวิจัยเสือเขตฯทุ่ง ใหญ่ครั้งนี้ นอกจากอาหารทะเลจำนวนมากที่ได้รับความสนับสนุนมาแล้ว ชมรมฯยังได้จัดเตรียมข้าวหมูแดงและหมูสะเต๊ะเจ้าเก่าจากร้านชื่อดังใน จังหวัดนครปฐมและขนมจีนแกงเขียวหวานไก่รสเด็ดของ"พี่แหม๋ว"มาร่วมด้วย เพื่อให้เพื่อนพ้องเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่และสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ ได้ลิ้มลองอาหารพิเศษมื้อนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนความมานะอุตสาหะร่วมมือสามัคคี ในการช่วยกันดำเนินงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่จนเสร็จสิ้นบริบูรณ์สมดังความ มุ่งหมายของทุกฝ่าย

นอกจากนี้ "น้องโก้และเพลิงพยัคฆ์" ยังได้บรรทุกขนส่งผ้าห่มสำลีกันหนาวอย่างหนาจำนวน ๕๐ ผืน ที่ชมรมฯได้รับความสนับสนุนจากพระวันชัย เรืองพยุงศักดิ์ วัดอนัมนิกายเฉลิมพระชนมพรรษากาล ผู้ซึ่งให้ความสนับสนุนผ้าห่มกันหนาวแก่เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ตลอดต่อ เนื่องมาหลายปี เพื่อแจกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมปฏิบัติงานทุกท่าน และชมรมฯยังได้จัดซื้อที่นอนและหมอนอีกจำนวน ๑๐ ชุด เพื่อแจกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่ด้วยการตอบคำถามเกี่ยวกับงานวิจัยเสือ เพื่อตอกย้ำความสำคัญของงานวิจัยเสืออีกครั้งในโอกาสนี้ด้วย

Share this:

CONVERSATION