image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

ช่วยเหลือครอบครัวนายพงษ์เทพ อินทรจีน พิทักษ์ป่าลูกหน่วยฯสาลาวะ หลังเสียชีวิต๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ที่บ้านทิขุ ชมรมฯมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายพงษ์เทพ อินทรจีน พิทักษ์ป่าลูกหน่วยฯสาลาวะที่เสียชีวิตเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๗ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท และเงินสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลระหว่างที่รักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลพหลฯจังหวัดกาญจนบุรี อีก ๓,๓๓๓ บาท จากการวิ่งทางไกลการกุศล ซึ่งชมรมฯร่วมบริจาคด้วย ๒,๐๐๐  บาท โดยคุณโศพิชญ์ชา ตันติธาดาพิทักษ์ กรรมการสมาคมอนุรักษ์นกฯเป็นตัวแทนชมรมฯมอบให้ ภรรยาของนายโพงษ์เทพ อินทรจีนและบุตรชาย ที่หน้าบ้านพักทิดก้อป้าหน่อง ณ บ้านทิขุ จังหวัดกาญจนบุรี

Share this:

CONVERSATION