image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

ประมวลภาพโครงการพัฒนาหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยคือ

ต้นปี ๒๕๔๕ จากการร้องขอความสนับสนุนจากจ่าวัฒน์หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยคือเรื่อง การซ่อมเครื่องยนต์เรือที่จมน้ำชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้ และส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนของหน่วยฯห้วยคือในการปกป้องทรัพยากร สัตว์ป่าต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากพื้นที่ดูแลรับผิดชอบส่วนหนึ่งที่สำคัญของหน่วยฯเป็นลำน้ำแควใหญ่ - ลุ่มน้ำแม่กลองตอนบน ที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีปัญหาผู้แอบลักลอบเข้ามาล่าสัตว์น้ำอยู่เนืองๆ อีกทั้งเขตฯทุ่งใหญ่ขาดแคลนงบประมาณในการซ่อมบำรุง

ชมรมฯจึงเข้าให้ การสนับสนุนการซ่อมเครื่องยนต์เรือของหน่วยฯห้วยคือด้วยงบประมาณ ๑๒,๔๐๐ บาท แล้วทำการนัดหมาย"จ่าวัฒน์"หัวหน้าหน่วยฯนำเรือมารอที่ท่าแพขนานยนต์ฝั่ง น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น แล้วทำการขนส่งเครื่องยนต์เรือไปยังจุดนัดพบ ซึ่งน้ำท่วมเอ่อเส้นทางรถรอบอ่างเก็บน้ำสูงที่สุดในรอบ ๑๖ ปี หลังจากทำการติดตั้งเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่หน่วยฯจึงขับเคลื่อนเรือยนต์ข้ามอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ มุ่งหน้าขึ้นเหนือไปตามลำน้ำแควใหญ่ กลับไปยังที่ตั้งหน่วยฯห้วยคือเป็นที่เรียบร้อย และในภารกิจครั้งนี้ชมรมฯยังได้สนับสนุนน้ำมันดีเซลล์จำนวน ๘๐ ลิตร แก่หน่วยฯห้วยคือเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยฯอีกด้วย

การสนับสนุนการซ่อมเครื่องยนต์เรือหน่วยฯห้วยคือ

การสนับสนุนการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยคือ (ล่าง)

การศึกษาธรรมชาติและปัญหาระบบนิเวศลำน้ำแม่กลอง

Share this:

CONVERSATION