image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบเครื่องวิทยุสื่อสารหน่วยพิทักษ์ป่าเกริงกระเวียเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๘ ชมรมฯได้มอบเครื่องวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ เครื่อง และสายอากาศ สายสัญญาณ แก่นายสมนึก กระต่าย และเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่าเกริงกระเวีย อุทยานแห่งชาติเขาแหลม รับมอบและติดตั้งใช้งานแล้ว เพิ่มเติมจากที่ชมรมฯได้มอบเครื่องรับวิทยุ เอเอ็ม - เอ็ฟเอ็ม ไปก่อนหน้านี้ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์วิทยุสื่อสารที่ขาดแคลนแก่เจ้าหน้าที่ประจำเวรด่าน ตรวจฯได้ใช้ติดต่อสื่อสารกับสถานีวิทยุข้างเคียง เพื่อปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตรวจตราป้องกันการลักลอบการกระทำผิดกฎหมายต่างๆ ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลักลอบขนสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า กล้วยไม้ป่าและพรรณพืชที่อยู่ในบัญชีห้ามขนย้ายซื้อขาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิทักษ์และอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ ที่ตกอยู่ในภาวะถูกคุกคามอย่างมากในปัจจุบัน และเมื่อก่อนหน้านี้ไม่นานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจฯนี้สามารถยึดกล้วยไม้ ป่ารองเท้านารีจำนวนมากจากผู้ลักลอบกระทำผิดได้อีกด้วย

การสนับสนุนมอบเครื่องวิทยุสื่อสารแก่เจ้าหน้าที่อุทยานฯเขื่อนเขาแหลม เป็นหนึ่งในโครงการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือจำเป็นที่ขาดแคลนของชมรมฯ ซึ่งชมรมฯได้ทยอยนำส่งอุปกรณ์เครื่องมือต่างเพื่อเจ้าหน้าที่ได้นำไปใช้ในงานลาดตระเวนตรวจป่า และงานด้านอื่นๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนอุปกรณ์จำเป็นในการปฏิบัติงานเรื่อยมา อีกทั้งยังเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่เฝ้ารักษาผืนป่าของอุทยานฯเขื่อนเขาแหลมด้วย

Share this:

CONVERSATION