image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบเครื่องวิทยุสื่อสารหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๘ ชมรมฯได้มอบเครื่องวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์จำนวนหนึ่งชุด แก่นายสุรชัย เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์วิทยุสื่อสารที่ขาดแคลนแก่เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนผู้พิทักษ์ของชมรมฯ ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องตลอดมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯได้ใช้ติดต่อสื่อสารในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตรวจลาด ตระเวนป่าและงานสำรวจเส้นทางเดินสัตว์ป่า และเพื่อเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ฯที่ทุ่มเทในการปฏิบัติ หน้าที่ ซึ่งนายสุรชัยเป็นอีกหนึ่งเจ้าหน้าที่ฯที่ร่วม โครงการสำรวจเส้นทางเดินสัตว์ป่าของเขตฯทุ่งใหญ่ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทตลอดมา

การสนับสนุนมอบเครื่องวิทยุสื่อสารแก่เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่นี้ เป็นหนึ่งใน โครงการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือจำเป็นที่ขาดแคลนของชมรมฯ ซึ่งชมรมฯได้ทยอยนำส่งอุปกรณ์เครื่องมือต่างเพื่อเจ้าหน้าที่ได้นำไปใช้ใน งานลาดตระเวนตรวจป่าและงานด้านอื่นๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนอุปกรณ์จำเป็นในการปฏิบัติงานเรื่อยมา อีกทั้งยังเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่เฝ้ารักษาผืน ป่าทุ่งใหญ่อีกด้วย

Share this:

CONVERSATION