image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบเครื่องวิทยุสื่อสารหน่วยพิทักษ์ป่าจะแกเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๘ ชมรมฯได้มอบเครื่องวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ เครื่อง แก่นายรัตนชัย เขยชัย เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าจะแก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการลาดตระเวนป่า ตามโครงการสนับสนุนผู้พิทักษ์ของชมรมฯ ซึ่งได้จัดหาเครื่องวิทยุสื่อสารมอบแก่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนป่า เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับสถานีวิทยุหน่วยฯต่างๆขณะปฏิบัติหน้าที่ การสนับสนุนมอบเครื่องวิทยุสื่อสารแก่เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่นี้ เป็นหนึ่งในโครงการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือจำเป็นที่ขาดแคลนของชมรมฯ ซึ่งชมรมฯได้ทยอยนำส่งอุปกรณ์เครื่องมือต่างเพื่อเจ้าหน้าที่ได้นำไปใช้ใน งานลาดตระเวนตรวจป่าและงานด้านอื่นๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนอุปกรณ์จำเป็นในการปฏิบัติงานเรื่อยมา อีกทั้งยังเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่เฝ้ารักษาผืน ป่าทุ่งใหญ่อีกด้วย

Share this:

CONVERSATION