image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การก่อสร้างหอดาวเทียมผืนป่ามรดกโลกจุดที่ ๒ ตอนที่ ๕๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๙: วันปิยะมหาราช คณะทำงานประสบกับความล้มเหลวอีกครั้งตั้งแต่เช้าเมื่อทำการทดสอบอุปกรณ์ระบบ แล้วยังไม่ได้รับสัญญาณที่สามารถนำมาใช้งานได้ หลังจากที่ทำการตัดริดกิ่งไม้บางส่วนที่คิดว่าเป็นอุปสรรคปัญหาแล้ว จึงช่วยกันขนย้ายนั่งร้านเหล็กขนาดความสูงชั้นละ ๑.๗ เมตร จำนวนสองชั้นจากห้องเก็บอุปกรณ์ของสถานีวิจัยฯมาเตรียมไว้ที่ฐานหอดาวเทียม แล้วช่วยกันค่อยๆรื้อชุดอุปกรณ์สื่อสารดาวเทียมลงมา

ชิ้นส่วนโครงเหล็กนั่งร้านถูกทยอยส่งขึ้นไปข้างบนหอทีละชิ้น แล้วต่อประกอบขึ้นสองชั้นจนได้ความสูงรวมเพิ่มขึ้นอีก ๓.๔ เมตร แล้วจึงนำแผ่นประตูไม้อัดเก่าวางปูที่พื้นโครงเหล็กชั้นบนสุด เมื่อการทำงานเริ่มมีความสูงขึ้นมาเกี่ยวข้อง อันตรายและอุบัติเหตุย่อมเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเสมอ เชือกทุกเส้นที่มีอยู่บนเขานางรำถูกนำมาต่อให้มีความยาวพอเพียงที่จะยึดโครง เหล็กทั้งสี่ด้านไว้กับต้นไม้ที่อยู่ข้างล่าง ตามหลักการทำงาน Safety First ปลอดภัยไว้ก่อน

เมื่อ แผ่นไม้อัดปูพื้นถูกตรึงแน่นกับพื้นโครงเหล็กนั่งร้านด้านบนสุดแล้ว ชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบสื่อสารดาวเทียมก็ทยอยถูกชักรอกขนส่งขึ้นไปด้านบนเพื่อ ทำการประกอบเข้ากันใหม่อีกครั้ง เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วน้องโก้พร้อมด้วยเครื่องมือก็ปีนขึ้นหอแล้วไต่โครง เหล็กนั่งร้านอย่างช้าๆ แล้วขึ้นไปยืนรออยู่ที่หลังจานดาวเทียมเตรียมพร้อมเริ่มการปรับทิศทางจานดาว เทียมค้นหาทิศทางสัญญาณจากดาวเทียมไทยคมสี่อีกครั้ง แม้ว่าขณะนี้จานดาวเทียมมีความสูงจากพื้นดินร่วมแปดเมตรแล้ว แต่ความพยายามครึ่งวันเช้านี้ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จ นับเป็นความล้มเหลวครั้งที่สี่ของภารกิจครั้งนี้

คณะทำงานหารือกันว่า จะลองต่อนั่งร้านเหล็กเพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่งในบ่ายนี้ ทำให้ความสูงรวมใกล้สิบเมตร ซึ่งเป็นขนาดความสูงใกล้เคียงหอดาวเทียมหน่วยฯมหาราชเขตฯทุ่งใหญ่ แล้วต่างแยกย้ายไปหามื้อเที่ยงกินเมื่อเวลาใกล้บ่ายโมงแล้ว แม้ว่าคณะเจ้าหน้าที่จะมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน แต่เมื่อจำนวนครั้งของความล้มเหลวเพิ่มมากขึ้นพร้อมกับแรงงานหลายครั้งที่ ทุ่มเทลงไปและยังไม่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ในช่วงเวลาดังกล่าวความท้อแท้สิ้นหวังจะเริ่มก่อตัว ขึ้นในใจของผู้ร่วมปฏิบัติการ

บ่ายโมงเศษ งานรื้อถอนอุปกรณ์ระบบสื่อสารดาวเทียมจึงเริ่มต้นอีกครั้งด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวมีราคาสูงและหากเกิดอุบัติเหตุตกหล่นลงมาจากหอก็เป็นที่แน่นอนว่า ภารกิจการปฏิบัติการครั้งนี้อาจต้องยกเลิกไปด้วย หลักการทำงานที่ว่า ยิ่งทำงานบนความสูงมากเท่าไร เวลาในการทำงานก็ต้องมากขึ้นตามไปด้วย นั้นเป็นความจริงเสมอ

จน เมื่อนั่งร้านเหล็กชั้นที่สามถูกต่อขึ้นไปเรียบร้อย พร้อมกับเชือกยึดโยงเสาโครงเหล็กนั่งร้านที่ผู้ช่วยฯหยางรื้อถอนมาจากสนาม เปตองถูกยึดโยงทั้งสี่ด้านเพิ่มเติมจนหอสูงดูมั่นคงดีแล้ว ขบวนการขนส่งชิ้นส่วนต่างๆของอุปกรณ์ระบบสื่อสารดาวเทียม ก็ค่อยๆถูกชักรอกขึ้นไปติดตั้งด้วยความระมัดระวังอีกครั้ง

เป็นที่น่าผิดหวังแก่ทีมงานอีกครั้ง เมื่อน้องโก้ปีนขึ้นไปปรับทิศทางจานดาวเทียมในช่วงเย็นวันนั้น แต่ก็ไม่สามารถรับสัญญาณที่นำมาใช้งานได้ ยังความหดหู่ท้อแท้สิ้นหวังเพิ่มขึ้นแก่ผู้ร่วมภารกิจโดยทั่วกัน และเป็นเหตุให้เกิดความลังเล สับสน ไม่มั่นใจ ในแนวทางการแก้ไขอุปสรรคปัญหา

หลัง จากที่เจ้าหน้าที่แยกย้ายกันหมดแล้วในช่วงค่ำ ทีมงานชมรมฯจึงได้ทำการตรวจสอบทิศทางสัญญาณเป้าหมายโดยละเอียดอีกครั้งเพื่อ ประมวลข้อมูลต่างๆวิเคราะห์หาข้อสรุปของปัญหาและแนวทางการแก้ไข น้องโก้ยืนยันในความเห็นว่ายอดไม้ปอที่อยู่ห่างออกไปร้อยเมตรในทิศทางหน้า จานน่าจะเป็นอุปสรรคที่ขวางกั้นทางเดินช่องสัญญาณ

ก่อนมื้อค่ำ เจ้าหน้าที่เทคนิคชมรมฯหารือร่วมกับผู้ช่วยฯหยาง เอ๋และแหล่ อีกครั้ง โดยสรุปภาพรวมของปัญหาและแนวทางการแก้ไขสำหรับวันต่อไป ซึ่งมีทางเลือกอยู่สองทางคือ ให้เพิ่มความสูงของหอดาวเทียมเพิ่มขึ้นอีกให้พ้นยอดไม้ แต่ทางเลือกนี้ต้องพิจารณาเรื่องอันตรายจากอุบัติเหตุในการทำงานบนความสูงด้วย ส่วนอีกทางเลือกที่สองคือให้ส่งเจ้าหน้าที่ปีนขึ้นยอดไม้ตัดริดกิ่งพุ่มไม้ที่ขวางเส้นทางเดินของสัญญาณ

แม้ว่าวันนี้จะเป็นกำหนดเดินทางกลับของช่างอั๋นและน้องโก้แล้ว ก็ตาม แต่เจ้าหน้าที่ชมรมฯทั้งสองท่านก็ตระหนักดีว่า ในสถานการณ์ที่มีความกดดันเช่นนี้เมื่อยังพอมีโอกาสที่เป้าหมายภารกิจจะ ประสบความสำเร็จได้ ชมรมฯก็จะต้องมุ่งมั่นทุ่มเทพยายามจนถึงที่สุด ดังเช่นประสบการณ์ทำงานโครงการอนุรักษ์กว่าร้อยภารกิจตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ที่ล้วนต้องผ่านความล้มเหลวก่อนทั้งสิ้น จึงจะเห็นความสำเร็จในที่สุด..

Share this:

CONVERSATION