image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สนับสนุนวัสดุก่อสร้างด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่า หน่วยพิทักษ์ป่าจะแก๑๔ เมษายน ๒๕๔๒ ชมรมฯนำส่งวัสดุก่อสร้างจำนวนหนึ่งแก่หน่วยพิทักษ์ป่าจะแก เพื่อก่อสร้างด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่าหลังใหม่ แทนหลังเดิมที่ใช้งานมานานและชำรุดทรุดโทรม เพื่อเป็นการสนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามการลักลอบล่าสัตว์ป่าและการกระทำผิดกฎหมายต่างๆ

Share this:

CONVERSATION