image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร: พุจือ ครั้งที่ ๓๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐: บ่ายสี่โมง หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจขนส่งเสบียงอาหารสนับสนุนงานลาดตระเวนที่หน่วยฯมหาราชแล้ว ทีมช่างวิทยุสื่อสารชมรมฯเดินทางถึงจุดสกัดพุจือเพื่อทำการปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสารตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยได้แวะรับกำลังพลจากหน่วยฯจะแกจำนวนสามนายตามที่ได้ประสานงานกับนายนรภัทร เขยชัย หัวหน้าหน่วยฯจะแกไว้ มาร่วมในภารกิจครั้งนี้

ในแผนงานครั้งนี้ ชมรมฯได้จัดเตรียมท่อเหล็กจำนวนสองเส้นพร้อมอุปกรณ์เพื่อทำการติดตั้งเสาวิทยุสื่อสารใหม่ แทนเสาไม้ไผ่ที่เริ่มหมดอายุการใช้งานและผุพังที่ชมรมฯได้ติดตั้งไว้ใช้งานชั่วคราวเมื่อสองปีก่อน ซึ่งเสาวิทยุสื่อสารจุดสกัดพุจือนี้เป็นเพียงสถานีเดียวที่ใช้ลำไม้ไผ่ นอกเหนือจากสถานีวิทยุหน่วยฯห้วยคือ(บน)ที่ใช้ต้นไม้แดงแทนเสาวิทยุ ส่วนสถานีวิทยุอื่นๆในเขตฯทุ่งใหญ่ที่เหลือเป็นเสาเหล็กถาวรแล้วทั้งสิ้น

งานเริ่มต้นเมื่อน้องโก้และนายฤทธิ์ช่วยกันดัดท่อเหล็กทั้งสองเส้นที่นำมา ซึ่งคดงอจากการเกี่ยวกับเถาวัลย์ระหว่างการเดินทางขนส่งในวันแรก แล้วจึงช่วยกันล้มเสาวิทยุไม้ไผ่ที่ติดตั้งอยู่กับต้นไม้ใหญ่หน้าอาคารลง แล้วนายโจทย์ นายโต และนายฤทธิ์ จึงทำการย้ายสายอากาศและสายสัญญาณติดตั้งกับท่อเหล็กที่เตรียมมา

หลังจากที่ช่างสุภชัย(HS7-CEJ)กำหนดตำแหน่งตั้งเสาวิทยุและคำนวณตัดสายลวดยึดเสาวิทยุแล้ว จึงช่วยกันนำท่อเหล็กท่อนเล็กที่ติดตั้งสายอากาศและสายสัญญาณเรียบร้อยแล้ว สอดเข้าไปในท่อเหล็กท่อนใหญ่ แล้ว ช่วยกันแบกหามไปติดตั้งที่ด้านข้างอาคาร แล้วน้องโก้จึงใช้ลวดพันยึดเท่อเหล็กสาวิทยุไว้กับตัวอาคารจนแน่นหนาแข็งแรง มั่นคงก่อนจะนำลวดที่ช่างชัยตัดไว้พันมัดกับเสาวิทยุตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ ในขณะที่ทีมงานภาคพื้นดินก็ช่วยกันนำลวดที่ตัดไว้อีกสี่ชุด ทำเป็นบ่วงพันกับตัวชายคาอาคารและหลังคาของอาคารรวมทั้งอาคารด้านข้างจำนวน สราจุด เพื่อใช้เป็นหลักสำหรับพันยึดลวดดึงเสาวิทยุ

หลังจากที่ลวดยึดเสาวิทยุท่อนแรกได้ถูกดึงรั้งจนตึงและพันกับหลักยึดลวดแล้ว น้องโก้ก็ค่อยๆชักท่อเหล็กเสาวิทยุท่อนที่สองที่มีสายอากาศติดตั้งอยู่ที่ ยอดเสาเลื่อนขึ้นไปหลังจากที่ได้ใช้ลวดพันรอบเสาตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ จนเมื่อเสาท่อเหล็กถูกชักขึ้นจนสุดแล้วจึงช่วยกันรั้งลวดยึดเสาวิทยุส่วนที่ เหลือมัดกับหลักยึดลวดจนมั่นคงแข็งแรง ระหว่างทีมงานช่วยกันภารกิจอยู่นั้นเกิดฟ้าคะนองมีฟ้าแลบอยู่ในพื้นที่ใกล้ เคียงซึ่งสังเกตเห็นได้ชัดเจนและฝนทำท่าจะตก ซึ่งเป็นเหตุให้สถานีวิทยุใกล้เคียงต่างพากันหยุดการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว เพื่อความปลอดภัย ทำให้ทีมงานวิทยุสื่อสารต้องนั่งรออยู่นานจนกระทั่งในที่สุดสถานีวิทยุสื่อ สารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ "เขาพระฤๅษี" ก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งเมื่อเวลาห้าโมงเย็นเศษ

หลังจากที่เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสารชมรมฯได้ทำการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์สถานีวิทยุจุดสกัดพุจือเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้แจกจ่ายเสบียงอาหาร ยาและเวชภัณฑ์แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดสกัดพุจือและเจ้าหน้าที่หน่วยฯจะแกที่มาร่วมในภารกิจครั้งนี้ ซึ่งบังเอิญพอดีที่ "เจ้าตัวเล็ก" ลูกชายนายโจทย์ที่เจ็บป่วยต้องการยาแก้ไอและยาลดไข้พอดี ก่อนออกเดินทางมุ่งหน้าไปค้างแรมที่จุดสกัดลังกาเพื่อไปภารกิจงานปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสารที่หน่วยฯทิไล่ป้าในวันต่อไป

ความสำเร็จของภารกิจครั้งนี้ นอกจากช่วยทำให้ระบบวิทยุสื่อสารจุดสกัดพุจือซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชายแดนเมีย นมาร์กลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างแข็งแรงมั่นคงอีกครั้ง ยังช่วยเพิ่มพูนขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดสกัด พุจืออีกด้วย แม้ว่าจะอยู่ห่างไกลสุดชายแดนแต่ก็ยังสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายวิทยุสื่อสารเขตฯทุ่งใหญ่ได้อย่างมั่นใจ

Share this:

CONVERSATION