image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ - หน่วยฯเกาะสะเดิ่ง ครั้งที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๕ เมื่อ    Mr. David   ภูมิลำเนาอยู่ที่เมือง  IOWA  ประเทศสหรัฐอเมริกา ตัดสินใจร่วมภารกิจกับชมรมฯระหว่างรอกำหนดเดินทางกลับบ้านในอาทิตย์หน้า และได้มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์จำนวนหนึ่งชุดเพื่อติดตั้งแก่หน่วยพิทักษ์ป่าเกาะสะเดิ่ง ที่ต้องรับภาระหน้าที่เพิ่มเติมในการดูแลนักท่องเที่ยว ตามนโยบายของอธิบดี ปลอดประสพ สุรัสวดี ที่ให้เปิดเส้นทางท่องเที่ยวหน่วยฯสะเนพ่อง - หน่วยเกาะสะเดิ่ง ซึ่งได้ส่งผลกระทบเรื่องขยะจากนักท่องเที่ยว ที่ไม่มีแผนการจัดการรองรับตลอดเส้นทางที่งดงามและมีระบบนิเวศน์ที่อุดมสมบูรณ์ของเขตฯทุ่งใหญ่ ชมรมฯจึงเร่งรัดการดำเนินการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แก่หน่วยฯเกาะสะเดิ่ง พร้อมๆไปกับการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยฯสามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยฯเกิงสะดา ประสานงานการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยฯผ่านเครือข่ายวิทยุสื่อสารเขตฯทุ่งใหญ่ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

และนับเป็นเหตุบังเอิญที่ไม่ได้นัดหมาย ที่คณะเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครชมรมฯได้พบกับหัวหน้าฯไพบูลย์ เศวตมาลานนท์ ซึ่งกำลังเดินทางตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตามหน่วยฯต่างๆ ผ่านมาที่หน่วยฯเกาะสะเดิ่งในวันที่ชมรมฯเข้าดำเนินงานครั้งนี้ และตลอดการเดินทางไกลในภารกิจครั้งนี้ยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมาย ที่ยากจะลืมเลือนประทับอยู่ในความทรงจำของผู้ร่วมภารกิจและ Mr. David มิตรต่างแดน ก่อเกิดเป็นมิตรภาพที่เหนียวแน่นมั่นคงสืบแต่นั้นมา..

Share this:

CONVERSATION