image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

ช่วยเหลือนายชุมพล สวัสดิ์จารี ลูกจ้างชั่วคราวหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยซ่งไท้๖ ตุลาคม ๒๕๔๑ นายชุมพล สวัสดิ์จารี ลูกจ้างชั่วคราวหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยซ่งไท้ ที่เจ็บป่วย รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากเจ้าหน้าที่ชมรมฯและเงินช่วยเหลือจำนวน ๘,๐๐๐ บาท ซึ่งตระกูล "ชาวไร่นาค" ได้ร่วมบริจาคสมทบมาด้วย ขณะพักรักษาตัวอยู่ที่วัดท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี หลังจากที่ชมรมฯได้นำตัวเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อรับการตรวจรักษาที่ศูนย์มะเร็งแห่งชาติโรงพยาบาลรามาธิบดีก่อนหน้านี้

Share this:

CONVERSATION