image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การปรับปรุงอุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ ครั้งที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๙ หลังมื้อเช้าแล้ว เจ้าหน้าที่ชมรมฯและอาสาสมัครก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่"เขาพระฤๅษี" หนึ่งในศูนย์วิทยุป่าตะวันตก เพื่อดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของสถานีฯด้วยการติดตั้งเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารและสายสัญญาณใหม่  พร้อมทั้งตรวจสอบและปรับปรุงระบบพลังงานไฟฟ้าเพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ตามกำหนดแผนงาน หลังจากที่สถานีฯได้ทำหน้าที่ควบคุมเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุในความถี่เหนือน่านฟ้าเขตฯทุ่งใหญ่มาได้สองปีแล้ว ในภารกิจครั้งนี้ชมรมฯได้จัดหาเครื่องวิทยุสื่อสารเครื่องใหม่ยี่ห้อ i รุ่น เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าขนาด ๖๐๐ วัตต์ ยี่ห้อ ที่ได้รับความสนับสนุนมาจากนายชาติชาย ลภสถิตย์"ดาบเต๋อ" และสายสัญญาณวิทยุ  ความยาว ๗๐ เมตร ที่ได้รับความสนับสนุนจากนักวิทยุสื่อสารอาสาสมัครชาวนครปฐม รวมทั้งเครื่องรับทีวีดาวเทียมอีกหนึ่งเครื่อง

สายสัญญาณวิทยุสื่อสาร Heliax Coaxial Cable ความยาวกว่า ๖๐ เมตร เส้นใหม่ขนาด ๓/๔ นิ้วนี้ ชมรมฯได้รับความสนับสนุนจากคุณครรชิต เชนวิรัตนพิธ เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานนครปฐม  ที่นำมาส่งมอบให้ถึงสำนักงานชมรมฯ หลังจากที่ได้ทราบเรื่องราวความพยายามในการก่อสร้างเครือข่ายวิทยุสื่อสารเขตฯทุ่งใหญ่ ที่เป็นโครงสร้างสำคัญจำเป็นในการสนับสนุนการบริหารจัดการ ป้องกัน งานวิจัย ฯลฯ ตลอดจนทุกกิจกรรมในผืนป่าอันห่างไกลจากความเจริญนี้ เพื่อร่วมสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานอนุรักษ์กับชมรมฯ

บ่ายโมงเศษ ทีมงานชมรมฯและอาสาสมัครก็เดินทางถึงสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่"เขาพระฤๅษี" หลังจากทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและพลังงานของสถานีฯแล้ว พบว่าสายไฟฟ้ากล่องควบคุมสัญญาณไฟหัวเสาวิทยุใต้สถานีฯขาดเนื่องจากถูกตัดสาย และบัลลาดไฟฟ้าไหม้ชำรุดสองตัวเนื่องจากเปิดสวิทช์ไฟฟ้าค้างไว้เป็นเวลานาน แบตเตอร์รี่สองในสี่ลูกเริ่มเสื่อมสภาพเก็บประจุไฟได้น้อยลงเนื่องจากใกล้หมดอายุการใช้งานแล้ว

ระบบไฟฟ้าในสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่"เขาพระฤๅษี" ได้พลังงานไฟฟ้ามาจากแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาขนาด ๕๐ วัตต์ จำนวนสองแผง ต่อเชื่อมเดินสายไฟฟ้าร้อยท่อฝังดินลงมายังเครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า(controller charger) แบบ ๒๔ วัตต์ ที่ติดตั้งไว้ภายในอาคารสถานีฯ ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าในสถานีฯเป็นแบบผสมทั้งกระแสไฟฟ้าแบบอ้อม(AC current) สำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟแสงสว่างในอาคารสถานีฯ และกระแสไฟฟ้าแบบตรง(DC current) สำหรับเครื่องวิทยุสื่อสารและไฟแสงสว่างใต้อาคารสถานีฯ

ช่างชัยและช่างเก่งหารือ กันแล้วตกลงเปลี่ยนแบบระบบสำรองไฟฟ้าใหม่เพื่อปรับปรุงเพิ่มเสถียรภาพและ ประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าด้วยการต่อเชื่อมแบตเตอร์รี่จากเดิม ๑๒ โวลท์ เป็น ๒๔ โวลท์ แล้วช่างเก่งจึงเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบวงจรแบตเตอร์รี่และระบบสาย ไฟฟ้าภายในและใต้อาคารใหม่ รวมทั้งติดตั้งเบรคเกอร์(breaker) แบบสองทางเพื่อควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าของแบตเตอร์รี่ไว้ที่หน้าอาคารอีกหนึ่งตัว

เมื่อช่างเก่งแยกไปเริ่มดำเนินงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแล้ว ช่างชัยก็เริ่มลงมือจัดการกับสายสัญญาณ Heliax ขนาด ๓/๔ นิ้ว ซึ่งทั้งแข็งและหนัก หลังจากที่ทำการปลอกฉนวนหุ้มสายแล้ว จึงทำการติดตั้งชิ้นส่วนของหัวเชื่อมสัญญาณ(connecter) ที่ปลายสายด้านที่จะเชื่อมต่อติดตั้งเข้ากับสายอากาศ โดยมีน้องโก้เป็นลูกมืออยู่ข้างๆ แล้วทำการเชื่อมบัดกรีข้อต่อสายสัญญาณ แล้วจึงทำการตรวจวัดสายสัญญาณที่ปลายสายสัญญาณทั้งสองด้านอีกครั้งเพื่อความมั่นใจ เสร็จแล้วจึงช่วยกันคลี่ยืดสายสัญญาณออกจากม้วนโดยนายจี๋(เจ้าหน้าที่หน่วยฯซองกาเลีย) น้องโก้และนายบอลอาสาช่วยลากสายจากอาคารสถานีขึ้นเขาไปยังเสาวิทยุแล้วลากลงเขาต่อไปยังฝั่งตรงข้าม

เมื่อการดำเนินงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าในส่วนของช่างเก่งเสร็จสิ้นแล้ว การดำเนินการติดตั้งสายสัญญาณใหม่จึงเริ่มต้นขึ้น ในภารกิจครั้งนี้ช่างเก่งได้พบนายจี๋ผู้ร่วมทีมงานวิทยุสื่อสารทุ่งใหญ่เป็นครั้งแรก หลังจากที่เตรียมพร้อมติดตั้งเชือกรัดเอวและเก็บเครื่องมือทำงานใส่กระเป๋าแล้ว ทั้งสองนายยืนรวบรวมทำสมาธิอยู่ที่โคนเสาวิทยุพักหนึ่ง แล้วช่างเก่งจึงเริ่มต้นปีนนำนายจี๋ขึ้นสู่ยอดเสา

การปฏิบัติงานบนความสูงนั้นมีความเสี่ยงภัยอยู่เสมอ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานทั้งหลายล้วนตระหนักดีอยู่แล้ว เช่นเดียวกับในภารกิจครั้งนี้ เมื่อช่างเก่งปีนขึ้นสูงสุดเสาวิทยุแล้วจึงเริ่มทำการปรับทิศทางสายอากาศยากิแล้วทำการขันเกลียวล็อคนอตยึด เสร็จแล้วจึงปีนลงเสาต่ำลงมายังตำแหน่งสายอากาศไดโพลเพื่อทำการปลดสายสัญญาณ RG-๘ เส้นเดิม แต่ช่างเก่งกลับนั่งอยู่บนยอดเสานานเกือบสิบห้านาทีโดยไม่มีทีมงานคนใดรวมทั้งนายจี๋ที่รอค้างอยู่กลางเสาวิทยุรู้ว่า ช่างเก่งเป็นตะคริวไม่สามารถก้าวขยับขาขวาได้

ระหว่างที่ข้ากับช่างชัยนอนรอดูการปฏิบัติงานของช่างเก่งอยู่ที่โคนเสาวิทยุอยู่นั้น มองเห็นนกนางแอ่นหลายตัวบินสูงวนเวียนอยู่บนฟ้าเหนือเสาวิทยุบนยอดเขา โดยไม่ทราบเลยว่าช่างเก่งเกิดปัญหาดังกล่าว กว่าจะรู้เรื่องนี้ก็เมื่อช่างเก่งและนายจี๋ดำเนินการเปลี่ยนสายอากาศเสร็จสิ้น และมัดพันสายลงมาจากเสาวิทยุแล้ว นับเป็นโชคดีของช่างเก่งอีกครั้ง ที่เอาตัวรอดมาได้ด้วยประสบการณ์ทำงานและชั่วโมงบินบนเสาวิทยุร่วมยี่สิบปี

หลังจากที่นายโบและนายจี๋ช่วยกันดึงสายสัญญาณจากเสาวิทยุพาดต้นไม้ใหญ่หน้าอาคารสถานีแล้วเดินสายเข้าภายในอาคารแล้ว ช่างชัยก็ทำการวัดและตัดสายสัญญาณให้พอดีกับความยาวจนถึงเครื่องวิทยุสื่อสารที่ติดตั้งอยู่ที่โต๊ะ แล้วทำการปลอกฉนวนสายและเข้าหัวต่อปลายสายสัญญาณอีกครั้ง แล้วจึงต่อสายสัญญาณเข้ากับเครื่องSWRที่ต่อกับเครื่องวิทยุสื่อสาร ทำการทดสอบค่ากำลังส่งของเครื่องวิทยุสื่อสารสายอากาศและสายสัญญาณ แล้วจึงทำการเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับเครื่องวิทยุสื่อสารเพื่อใช้งานอีกครั้ง

เมื่อภารกิจการปรับปรุงระบบพลังงานไฟฟ้าและวิทยุสื่อสารเสร็จสิ้นแล้ว ช่างชัยจึงทำการติดตั้งเครื่องรับทีวีดาวเทียมเครื่องใหม่แทนเครื่องเก่าที่ชำรุด หลังจากทำการปรับแต่งสัญญาณภาครับและทดสอบการทำงานของอุปกรณ์แล้ว จึงเสร็จสิ้นภารกิจตามแผนงานในครั้งนี้เมื่อเวลาหลังพระอาทิตย์อัสดงลับเหลี่ยมเขาและพระจันทร์ขึ้นมาแทนที่บนผืนฟ้าเหนือสถานีฯแล้ว

ระหว่างที่ช่างเก่งและช่างชัยกำลังขับเพลิงพยัคฆ์ลงเขา ข้าฯนั่งอยู่หลังกระบะรถมองดูเสาวิทยุสถานีฯที่มีดวงจันทร์ลอยอยู่ฉากหลัง รู้สึกอิ่มเอิบมีความสุขและมั่นใจว่าสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่"เขาพระฤๅษี"หลังการปรับปรุงครั้งนี้ จะทำหน้าที่สนับสนุนงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพในมิติของการติดต่อสื่อสาร ซึ่งนับเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของโครงการสนับสนุนงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ของชมรมฯครั้งนี้

ค่ำนั้นที่โรงครัวข้างห้วยเซซาโว่ น้องโก้ทำหน้าที่ปรุงอาหารพื้นๆแต่รสชาติดีพอกินได้แก่ทีมงานเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร แกงป่าที่ลุงพนมหัวหน้าหน่วยฯเซซาโว่ช่วยลงมือตำเครื่องพริกแกงให้ดูเหมือนจะได้รับคำชมเป็นพิเศษ ซึ่งอาจเป็นเพราะความหิวหรือไม่ก็อาจเป็นบรรยากาศมื้อค่ำใต้แสงเทียนข้างห้วยในคืนจันทร์หงายผสมด้วยความตั้งใจของน้องโก้ก็ได้

ความทรงจำดีดีในการมีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์และความงดงามของ ธรรมชาติสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในค่ำคืนนี้และตลอดเวลาของการเดินทางครั้งนี้ จะตราตรึงอยู่ในความทรงจำของอาสาสมัครมิตรสหายชาวเมืองหลวงไปอีกนาน เพื่อที่จะช่วยถ่ายทอดเผยแพร่ความสำคัญของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และตำนานแห่งป่าทุ่งใหญ่แก่เพื่อนฝูงมิตรสหายในสังคมเมืองให้ช่วยกันสืบสานรักษาผืนป่ามรดกโลกนี้ไว้ให้อนุชนรุ่นต่อไป

และอีกนานเมื่อวันเวลาผ่านไป.. จนเมื่อในส่วนลึกของอารมณ์และจิตใจของเขาเหล่านั้นเพรียกหาความสงบสานติของธรรมชาติ "ทุ่งใหญ่" จะได้ช่วยเติมเต็มและเยียวยาจิตวิญญาณของเขาเหล่านั้นอีกครั้ง

Share this:

CONVERSATION