image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตทุ่งใหญ่นเรศวรเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๔ ชมรมฯได้ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๑ ชุด มูลค่า ๑๒,๐๐๐ บาท แก่สำนักงานเขตทุ่งใหญ่นเรศวร โดยนายไพบูลย์ เศวตมาลานนท์ หัวหน้าเขตฯทุ่งใหญ่ได้ทำการรับมอบ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตแล้ว เพื่อสนับสนุนงานเอกสารธุรการของเขตฯทุ่งใหญ่ ให้ทันกับปริมาณงานเอกสารธุรการที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ตามที่หัวหน้าไพบูลย์ ได้ขอความสนับสนุนจากชมรมฯตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

หัวหน้าฯไพบูลย์ยังแจ้งให้ทราบในครั้งนี้ว่า ทางเขตฯทุ่งใหญ่จะย้ายเจ้าหน้าที่และเครื่องมือสำนักงานธุรการต่างๆ ไปประจำที่ ก.จ. ๘ (ตรงข้ามร้านอาหารบ้านป่า-ทุ่งเสือโทน) เพื่อความสะดวกในการติดต่อและประสิทธิภาพของสำนักงาน เนื่องจากที่ ก.จ. ๘ มีไฟฟ้า ใช้แล้ว ส่วน ก.จ. ๘ ที่จะโอนเข้ามาอยู่ในความดูแลปกครองของเขตฯในวันที่ ๑ ตุลาคม นี้นั้น ทางเขตฯทุ่งใหญ่ จะรับโอนทั้งอาคาร เจ้าหน้าที่ และ ครุภัณฑ์ ทั้งหมด หลังจากที่ทำการปรับปรุงย้ายสำนักงานเขตฯมาที่ ก.จ. ๘ แล้ว จะส่งผลให้การดำเนินงานบริหารจัดการมีประสิทธิภาพดีขึ้น

และชมรมฯได้ส่งมอบกระเบื้องสำหรับตีฝ้าศาลเจ้าพ่อ(ฤๅษี)ทุ่งใหญ่ จำนวน ๘ แผ่นและอุปกรณ์ห้องน้ำในโครงการประปาภูเขาหน่วยฯทิคอง เพิ่มเติมในครั้งนี้ด้วยและมอบแบตเตอร์รี่แห้งไว้ที่ห้องวิทยุหน่วยมหาราช ๑ ลูก เพื่อให้สามารถใช้วิทยุสื่อสารติดต่อสื่อสารกับหน่วยฯอื่นๆได้ เนื่องจากแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์(photo voltaic Panel)ชำรุด และเครื่องปั่นไฟเสียไป ๒ เดือนแล้ว ปัจจุบันต้องใช้วิธีจุดเทียน

และในเย็นวันที่ ๒๕ กันยายน ข้าฯในนามชมรมฯได้ร่วมงานอวยพรเลี้ยงส่ง นายสนม สัตย์ธรรมรังษี (อ.แก๊ส) ที่เกษียณอายุราชการที่บริเวณบ้านพักพนักงานหน่วยฯทินวย นับเป็นพิทักษ์ป่ารายที่ ๒ ที่ทำงานจนครบอายุราชการในเขตฯทุ่งใหญ่และชมรมฯ ได้มอบหมวกชมรมฯ ปักชื่อ เป็นที่ระลึกให้แก่ อ.แก๊ส ๑ ใบ

และในครั้งนี้ ระหว่างเดินทางได้พบกับ นายวิชัย ไทรสังขกมล(ไทซ่า) หัวหน้าหน่วยห้วยเดอลู(แม่น้ำสุริยะเดิม) เดินเท้ามาจากหน่วยฯเดอลูไปหน่วยฯทินวย พร้อมกับนายนายเจ๊าะเจ้าหน้าที่หน่วยฯแม่กะสะ บริเวณห้วยปะชิ จึงได้รับโดยสารขึ้นรถ สอบถามได้รับรายงานว่าระหว่างเดินเท้ามาบริเวณห้วยไก่ก่อนถึงหน่วยแม่กะสะ ประมาณ ๕ กม. ได้พบกบภูเขาพันธุ์หายาก ๑ ตัว มีชื่อเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า "ลีซ่องคะรุง" สีลำตัวด้านบนเป็นสีน้ำตาลท่อนล่างหลังและท้องเป็นสีเหลืองทอง บริเวณขอบตาทั้งสองมีขนยาวคล้ายคิ้วตลอดลำตัวมีขนขึ้นปกคลุมทั่วไป ซึ่งเป็นที่มาของคำเรียกที่ว่า "กบมีคิ้ว" เวลาร้องจะมีเสียงดังมาก เสียงเหมือนนกกวัก "กว่างๆๆๆๆๆ" ขนาดลำตัวใหญ่กว่าหมาน้ำเล็กน้อย ไทซ่าแจ้งว่า ตั้งแต่เกิดมาพึ่งได้มีโอกาสพบเป็นครั้งแรก เคยได้ยินแต่คนแก่เล่าให้ฟัง ได้สอบทานข้อมูลกับ นายบุญชัย แสนทรัพย์สิน นายนิทัศน์ สุวรรณ์ และนายประทวนแล้ว ทั้งสามนายบอกว่า กบพันธุ์ดังกล่าวมีอยู่จริง แต่มีนายประทวน แสมกระโทก คนเดียวที่เคยพบ แต่อาจเป็นคนละพันธุ์ เนื่องจากสีลำตัวออกไปทางเขียว และได้ถ่ายรูปไว้ เคยพบที่บริเวณฯ ห้วยเซซาโว่

อนึ่ง หัวหน้าไพบูลย์แจ้งให้ทราบว่าในเดือนตุลาคมนี้ เขตฯทุ่งใหญ่จะได้อัตราผู้ช่วยเขตฯ ๓ คน ส่วนผู้ช่วยฯไพรัช ซุ่นฮั้ว ได้เรียกตัวกลับเข้ามารับตำแหน่งแล้ว ปัจจุบันรับผิดชอบหน่วยตะเคียนทอง ชายแดนด้านด่านเจดีย์สามองค์ ซึ่งเป็นจุดอ่อนของเขตฯ และเมื่อปี ๒๕๔๓ ลูกจ้างเขตฯจำนวน ๓๐ นาย ไปร่วมสนามสอบบรรจุพิทักษ์ป่า (และชมรมฯ ได้สนับสนุนตำรากฎหมายและอำนวยความสะดวกเรื่องที่พักโดยกลุ่มเจ้านัทพี่หนอมและนายวิท ได้ช่วยจัดหาให้) ผลการสอบปรากฏว่า จากจำนวนผู้เข้าสอบเกือบหนึ่งหมื่นคน ทางกรมจะรับบรรจุไว้หนึ่งร้อยอัตรานั้น มีลูกจ้างเขตฯ ๒ คน สอบผ่าน คือ ๑.นายหมี และ ๒. นายเบิ้ม(ใหญ่)  ทั้งสองนายประจำอยู่หน่วยฯทิคองโดยสอบได้ลำดับที่ ๓๙ และ ๔๕ ตามลำดับ และได้ผ่านการสอบประวัติแล้ว ทางกรมจะบรรจุให้ในเดือนตุลาคมนี้ แต่ยังไม่ทราบว่า จะได้ประจำที่ทุ่งใหญ่หรือไม่

ส่วนการก่อสร้างศาลเจ้าพ่อ(ฤๅษี)ทุ่งใหญ่นั้น ดำเนินการไปเกือบสมบูรณ์แล้วและจะมีพิธีฉลองศาลในเดือนธันวาคม ซึ่งจะแจ้งให้ชมรมฯทราบอีกครั้ง

ในเที่ยวขากลับจากหน่วยฯมหาราช ชมรมฯได้ทำการขนย้ายปูนและเหล็กเส้น ลงมาที่หน่วยฯทินวย เพื่อใช้ในการก่อสร้างเสาประตูซุ้มของเขตฯทุ่งใหญ่ ที่บริเวณหน้าด่านตรวจหน่วยฯทินวยเดิม เสาทั้งสองต้นมีความสูง ๖ เมตร (นับจากฐานราก-นับจากระดับพื้นดินสูง ๓.๗๕ เมตร) ผูกโครงเหล็กถักเป็นทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๐ เซนติเมตร เหล็ก ๕ หุน ๔ เส้น เหล็ก ๔ หุน ๔ เส้น ลวดผูกห่าง ๑๕ เซนติเมตร ใช้ท่อ ค.ส.ล. ขนาด ๖๐ X ๑๐๐ สวมโครงเสาเหล็กเทคอนกรีตหล่อในครั้งเดียว ด้านบนใช้ซุงไมล้มทั้งต้นแกะชื่อเขตฯทุ่งใหญ่ แล้วชักรอกขึ้นนอนเหนือเสาทั้งสองต้น คาดว่าจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้ภายในปีนี้ และหัวหน้าเขตฯ ได้ขอให้ชมรมฯ สนับสนุนการออกแบบด่านตรวจถาวรประจำเขตฯใหม่เป็นด่านทรงหกเหลี่ยมชั้นเดียวให้ดูสวยงามน่าเกรงขาม ซึ่งข้าฯได้รายงานให้หัวหน้าชมรมฯทราบแล้ว

และในเที่ยวขากลับผ่านมาถึงหน่วยฯตะเคียนทอง ได้รับเจ้าหน้าที่ ๖ นาย โดยสารขึ้นรถกลับสำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ด้วย หัวหน้าชุดคือนายกุเทพ แสมกระโทก รับคำสั่งเดินเท้าลงไปน้ำโจน ตัดไผ่ผูกแพเพื่อรื้อและขนย้ายบ้านพักการไฟฟ้าเพื่อล่องลงลำน้ำแม่กลองไปยังหน่วยฯห้วยคือเพื่อก่อสร้างหน่วยฯถาวร ซึ่งคงจะได้ดำเนินการขนย้ายวัสดุดังกล่าวในเดือนตุลาคมนี้ เนื่องจากหากพ้นช่วงนี้ไปแล้วระดับนำในแม่น้ำแม่กลองจะเริ่มลดลง จะมีเกาะแก่งหลายที่เป็นอุปสรรค ทำให้ไม่สามารถล่องแพได้

Share this:

CONVERSATION