image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบแบตเตอร์รี่รถยนต์ เครื่องยนต์ และอะไหล่๑๒ เมษายน ๒๕๔๕ ณ  สำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ นายบุญชัย แสนทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่หน่วยฯทินวย รับมอบแบตเตอร์รี่รถ ยนต์ลูกใหม่จากเจ้าหน้าที่ชมรมเพื่อติดตั้งในรถขนส่งเสบียงของเขตฯทุ่งใหญ่ เนื่องจากแบตเตอร์รี่ลูกเดิมไม่เก็บไฟแล้ว ทำให้เวลาจะติดเครื่องยนต์ต้องช่วยกันออกแรงเข็นทุกครั้ง ยิ่งโดยเฉพาะในฤดูฝนการที่เครื่องยนต์ดับขณะรถยนต์ติดอยู่ในหนองน้ำหรือดง โคลนเลน และไม่สามารถติดเครื่องยนต์ได้ นับเป็นฝันร้ายของลุงบุญเลยทีเดียว

Share this:

CONVERSATION