image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การก่อสร้างหอดาวเทียมผืนป่ามรดกโลกจุดที่ ๔ ตอนที่ ๓การเดินทางไกลมาภารกิจที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออกครั้งนี้ ทำให้ได้มีโอกาสเห็นและเรียนรู้ข้อมูลของพื้นที่เพิ่มเติมมากขึ้น จากการเดินทางมาภารกิจงานปรับปรุงศูนย์วิทยุสื่อสารยู่ยี่ครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว รวมทั้งความทุ่มเทพยายามในการทำงานของนายสมเกิด คำปาน เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันออกที่เข้าทำงานในปี ๒๕๓๔ นับเนื่องย้อนหลังไปตั้งแต่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรได้แบ่งการบริหารพื้นที่ออกเป็นสองส่วนในปี ๒๕๓๒ โดยมีหัวหน้าฯสมโภชน์ มณีรัตน์ ทำหน้าที่หัวหน้าเขตฯเป็นท่านแรก

หัวหน้าฯสมปอง ทองสีเข้ม ให้ข้อมูลในค่ำคืนแรกที่คณะเจ้าหน้าที่ชมรมฯค้างแรมที่สำนักงานเขตฯว่า สำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันออกตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง นอกพื้นที่เขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันออกประมาณหนึ่งกิโลเมตร อยู่ที่ระดับความสูงประมาณ ๙๖๐ เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งเป็นเหตุให้มีอุณหภูมิหนาวเย็น ในบางปีอุณหภูมิลดต่ำลงใกล้จุดเยือกแข็งทำให้พบน้ำค้างแข็งที่ยอดหญ้า จึงไม่เป็นที่น่าสงสัยแก่คณะเจ้าหน้าที่ชมรมฯเมื่อพบว่าอุณหภูมิในเช้าวันรุ่งขึ้นอยู่ที่ ๖ องศา เมื่อเวลาเจ็ดโมงเช้า

หัวหน้าฯสมปองเล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่า เดิมทีหน่วยพิทักษ์ป่าอู่ตะคีเป็นที่ตั้งสำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันออก เมื่อทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานเรียบร้อยแล้วในปี ๒๕๓๕ จึงย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ สถานที่ในปัจจุบันนี้ ในอดีตมีหมู่บ้านชาวม้งอยู่ในพื้นที่ ๑๔ หมู่บ้าน และกองทัพภาคที่๓ ได้ทำการอพยพย้ายราษฎรออกไปทั้งหมดในปี ๒๕๒๙ รวมทั้งที่สำนักงานเขตฯในปัจจุบันที่เดิมเป็นหมู่บ้านเก่าด้วย ดังจะเห็นอาคารโรงเรียนไม้เก่าหลังใหญ่ที่ยังคงตั้งอยู่ข้างอาคารสำนักงานเขตฯในปัจจุบัน

ปัจจุบันเขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันออกมีพื้นที่รับผิดชอบเก้าแสนกว่าไร่ มีหน่วยพิทักษ์ป่า ๘ หน่วย และหน่วยพิทักษ์ป่าชั่วคราวทีชอแมที่สร้างขึ้นใหม่อีกหนึ่งหน่วย มีข้าราชการดูแล ๒ คน ลูกจ้างประจำ ๒ คน พิทักษ์ป่า พนักงานราชการ ลูกจ้างพนักงานรวมกว่า ๘๐ คน กำลังพลเจ้าหน้าที่ฝ่ายสายตรวจเขตฯยี่สิบกว่านาย ประจำอยู่ที่สำนักงานเขตฯ และกำลังพลเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฯทีชอแมอีกยี่สิบกว่านาย กำลังพลส่วนที่เหลือแยกย้ายประจำตามหน่วยฯต่างๆทั่วพื้นที่

นายสมเกิดเล่าให้ฟังว่า ในอดีตสำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันออกไม่สามารถติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์กับโลกภายนอกได้ ตนเองจึงได้วิ่งเต้นเร่งรัดรบเร้าเจ้าหน้าที่องค์การโทรศัพท์จังหวัดตากให้ช่วยดำเนินการติดตั้งโทรศัพท์ระบบ ๔๗๐ MHz ด้วยความมานะอดทนในการติดตามตื้ออย่างไม่ลดละ ในที่สุดเจ้าหน้าที่องค์การโทรศัพท์ท่านนั้นก็มาทำการทดสอบสัญญาณคลื่นวิทยุโทรศัพท์ และดำเนินการติดตั้งโทรศัพท์เครื่องแรกของสำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันออกในเวลาต่อมา ทำให้ได้รับความสะดวกในการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์นับแต่นั้นมา

แผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอร์รี่เก่าที่ผ่านการใช้งานแล้วที่นายสมเกิด ทำเรื่องวิ่งเต้นขอมาติดตั้งที่ด้านหลังอาคารสำนักงานนั้น ก็นับว่ามีประโยชน์อย่างมากในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลความเจริญนี้ อย่างน้อยก็ยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจ่ายพลังงานให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ในสำนักงานได้ โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงมาปั่นไฟ

สัตว์ป่าที่พบในพื้นที่นอกจากเสือโคร่ง เสือดาว ช้างป่า กระทิง กวาง เก้ง สมเสร็จ ค่าง ชะนี หมี ชะมด อีเห็น นก ฯลฯ ที่มีประชากรค่อนข้างมั่นคงแล้ว ในภารกิจครั้งนี้ยังได้พบเห็นไก่ฟ้าพญาลอระหว่างเดินทางอีกด้วย และเป็นเรื่องประหลาดใจยิ่งขึ้นเมื่อพบว่าชายป่าข้างโรงครัวของป้าไหลหลังสำนักงานเขตฯก็ยังพบเห็นไก่ฟ้าพญาลอและกวางป่าเดินออกมาหากินให้ได้พบเห็นอยู่บ่อยๆ นอกเหนือจากเสียงนกร้องนานาชนิดที่ดังระงมป่าในช่วงเช้าของทุกวันแล้ว

ธรรมชาติและผืนป่าของทุ่งใหญ่ด้านตะวันออก ดูยิ่งใหญ่ตระการตาบางส่วนคล้ายทางด้านตะวันตกแต่หลายส่วนก็ดูเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแปลกตาชวนให้รื่นรมย์ มีความสุขที่ได้มีโอกาสได้เห็นและสัมผัสจนทำให้ลุ่มหลงเกิดปีติยินดีอยากให้ความเป็นธรรมชาตินี้คงอยู่ยืนนานเท่านาน ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้มีโอกาสได้ร่วมชื่นชมสัมผัสและพึ่งพิงอาศัยตลอดไป

สมแล้วที่ผืนป่าที่ยิ่งใหญ่นี้ได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก ที่มวลมนุษย์ชาติจะได้ช่วยกันปกป้องรักษา เช่นเดียวกับผืนป่าอื่นๆที่ยังคงหลงเหลือในประเทศ คงจะเป็นการดีไม่น้อยหากผืนป่าที่ยังคงเหลืออยู่น้อยนิดของประเทศจะได้รับการดูแลปกป้องรักษาเช่นเดียวกับผืนป่านี้ และคงจะเป็นการดียิ่งกว่าหากผืนป่าที่ถูกบุกรุกทำลายจนเสื่อมทรามจะได้รับการเยียวยาฟื้นฟู เพื่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจะได้กลับฟื้นคืนสมดุลที่ถูกทำลายและกลับมาทำหน้าที่ยังประโยชน์ให้เราได้พึ่งพิงอาศัยดังเช่นในอดีต กักเก็บดูดซับน้ำฝนลดภัยพิบัติป้องกันภัยที่ทำลายล้างชีวิตมนุษย์ คายน้ำไหลยามแล้งเติมลงในลำห้วยและสายธารที่ไหลรวมเป็นแม่น้ำให้เราได้อาศัยดื่มกินและผลิตผักหญ้าอาหารให้เราได้ยังชีพ รวมทั้งผลิตอากาศให้เราได้หายใจและมีชีวิต ฯลฯ

แม้ยังจะอยากอยู่ศึกษาเรียนรู้ชื่นชมความงดงามของธรรมชาติสัตว์ป่าของเขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันออกต่อ รวมทั้งสายตาอันอ่อนโยนไร้เดียงสาและความเป็นมิตรของ"เมย"และลูก เก้งแม่ลูกประจำสำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันออกเพียงใด แต่ก็จำใจต้องตัดใจอำลาออกเดินทางไปภารกิจงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารดาวเทียมที่เขตฯห้วยขาแข้งที่ยังคั่งค้างต่อ

เส้นทางที่ทอดตัวยาวไกลผ่านสันเขาและหุบเหวไปกลับนับสองพันกิโลเมตร ที่สองข้างทางแต่งแต้มด้วยดอกสีเสี้ยวขาวดูไม่อ้างว้างเดียวดายเมื่อมีเพื่อนร่วมอุดมการณ์อยู่เคียงข้างร่วมเดินทางไปกับ "เพลิงพยัคฆ์" ที่ไม่เคยย่อท้อต่อพันธะกิจชีวิตแบกขนความฝันสืบสานงานอนุรักษ์ผืนป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง มรดกโลกให้ยั่งยืนมั่นคงเพื่อส่งมอบไปยังคนรุ่นต่อไป

"ช่างอั๋น" ได้เวลาออกเดินทางต่อแล้ว ไปกันเถิด..

และเมื่อล้อรถเริ่มหมุนอีกครั้ง เสียงเพลงก็ดังขึ้นในใจพร้อมไปกับเสียงคำรามของเพลิงพยัคฆ์มุ่งหน้าไปตามเส้นทางที่ทอดยาวราวกับลอยอยู่บนฟ้าซึ่งไม่มีวิหารที่ว่างเปล่ารออยู่ที่ปลายทางอีกครั้ง

"..ขุนเขาไม่อาจขวาง สายทางเที่ยงธรรมได้ ความหวังยังพริ้มพราย เก่าตายมีใหม่เสริม ชีวิตที่ผ่านพบ มีลบย่อมมีเพิ่ม ขอเพียงให้เหมือนเดิม กำลังใจ.."

Share this:

CONVERSATION