image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ หน่วยพิทักษ์ป่าเขตฯทุ่งใหญ่ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ที่ผ่านมา ชมรมฯได้ภารกิจสนับสนุนมอบเครื่องบริโภคและเวชภัณฑ์แก่เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าในเขตฯทุ่งใหญ่ พร้อมกับภารกิจการร่วม  ประชุมการติดตามสถานภาพสัตว์ป่าเขตฯทุ่งใหญ่ของกองทุนสัตว์ป่าโลก   WWF   และภารกิจสนับสนุนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือระบบวิทยุสื่อสารพลังงานแสงอาทิตย์  และภารกิจสนับสนุนมอบมอบถังบรรจุน้ำดื่มสเตนเลสขแก่สถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ "เขาพระฤๅษี" ด้วยความสนับสนุนของสมาชิกชมรมฯที่ทยอยนำเครื่องบริโภคและเวชภัณฑ์มาส่งมอบ ที่สำนักงานชมรมฯโดยอาศัยแรงงานจาก  อาสาสมัครแก๊งหน้าเวลรุ่นเยาว์ ช่วยทำการคัดแยกและบรรจุเครื่องบริโภคและเวชภัณฑ์แยกตามหน่วยฯต่างๆเพื่อ สะดวกในการแจกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่ตลอดภารกิจการเดินทางครั้งนี้

หลังจากที่ช่างเก่งผู้ทำหน้าที่ควบคุมยานพาหนะชมรมฯในภารกิจครั้งนี้ ทำการขนย้ายอุปกรณ์เครื่องมือเสบียงอาหารและสัมภาระทั้งหมดขึ้นรถเรียบร้อย แล้วจึงเริ่มออกเดินทางเมื่อเวลาตีสองเศษ มุ่งหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าเกิงสะดา และเดินทางถึงทันดูพระอาทิตย์ขึ้นที่แม่น้ำรันตีที่ดูเงียบสงบนุ่มนวลที่ ข้างหน่วยฯในเช้าตรู่วันนั้น

หลังกินกาแฟเช้าแล้ว ออกเดินทางต่อถึงหน่วยฯสะเนพ่อง พบนายลิงและนายณรงค์ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจฯ รายงานว่าอุปกรณ์ระบบเครื่องมือสื่อสารแลพลังงานแสงอาทิตย์ของหน่วยทำงาน ปรกติไม่มีปัญหา ในปีที่นี้ราษฎรมีปัญหาขัดแย้งเรื่องพื้นที่ทำกินในเขตฯทุ่งใหญ่เพิ่มมาก ขึ้น ซึ่งมูลนิธิสืบฯกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาตามโครงการจอมป่าอยู่ ส่วนปัญหาผลกระทบจกนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นมีบ้าง เช่นปัญหาขยะที่นักท่องเที่ยวที่ขาดจิตสำนึกบางคณะโยนถุงขยะทิ้งไว้ข้างห้วย ตามเส้นทางระหว่างหน่วยฯสะเนพ่อง - เกาะสะเดิ่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจฯได้ทำการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากนัก ท่องเที่ยวทุกคณะ  พร้อมทั้งแจกถุงขยะดำฟรีแก่นักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา ส่วนห้องน้ำบริการนักท่องเที่ยวข้างหน่วยฯที่สร้างไว้นั้น นักท่องเที่ยวไม่นิยมใช้บริการแต่ชอบใช้ห้องน้ำบนสำนักงานหน่วยฯข้างห้อง วิทยุสื่อสารซึ่งพื้นปูด้วยไม้ ทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยฯมีภาระในการทำความสะอาดห้องน้ำและพื้นอาคารมากขึ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวไม่นิยมถอดรองเท้าก่อนขึ้นอาคารสำนักงาน ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีฝนตก จะมีดินโคลนสกปรกเลอะเทอะตามพื้นอาคารอยู่ทั่วไป จึงได้หารือกันเรื่องการก่อสร้างห้องน้ำเพื่อบริการนักท่องเที่ยวเพิ่มเติม ที่ข้างด่านตรวจฯหลังอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ฯ ซึ่งชมรมฯจะได้นำหารือเขตฯทุ่งใหญ่เพื่อดำเนินการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาดัง กล่าวต่อไป

การเดินทางต่อจากหน่วยฯสะเนพ่องไปยังหน่วยฯเกาะสะเดิ่งนั้น นับเป็นประสบการณ์ใหม่แก่ช่างเก่ง เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคชมรมฯที่พึ่งจะออกปฏิบัติหน้าที่ในเส้นทางนี้เป็น ครั้งแรก ค่อยๆเริ่มต้นเรียนรู้เทคนิควิธีการบทเรียนใหม่ๆที่ท้าทายในการควบคุมยาน พาหนะชมรมฯ ซึ่งนับเป็นสิ่งจำเป็นสำคัญที่ผู้ควบคุมยานพาหนะชมรมฯที่ต้องรับผิดชอบความ ปลอดภัยของชีวิตผู้โดยสาร ซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและราษฎรในหมู่บ้านต่างๆที่มักอาศัยแวะเวียน ใช้บริการโดยสารยานพาหนะชมรมฯอยู่เสมอๆ ไม่ใช่เพียงเรียนรู้เพื่อความสนุกสนานสนองตอบความท้าทายความสามารถในการขับ ขี่รถส่วนตัว เพื่ออวดอ้างในหมู่เพื่อนฝูงผู้ขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อทั่วไป

ความ สามารถในการขับขี่ควบคุมยานพาหนะชมรมฯ ที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังทั้งสี่ล้อให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละครั้งของภารกิจ นั้น จึงนับเป็นความรับผิดชอบสำคัญของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมยานพาหนะชมรมฯ ซึ่งปรกติส่วนใหญ่ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ยานพาหนะชมรมฯทั้งเจ้าหมาแดงรุ่นพี่จนถึงเพลิงพยัคฆ์รุ่นน้องจะออกปฏิบัติ หน้าที่ในเส้นทางที่เป็นตำนานแห่งป่าของนักเดินทางของทุ่งใหญ่ในทุกฤดูเพียง ลำพัง ไม่มีรถคันอื่นๆคอยให้ความช่วยเหลือดังเช่นนักท่องเที่ยวขับเคลื่อนสี่ล้อ ที่มักนิยมเดินทางเป็นกลุ่มใหญ่ที่พบเห็นได้โดยทั่วไป และไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาใดในการเดินทาง ผู้ควบคุมยานพาหนะและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่เดินทางไปพร้อมกันนั้นจะต้อง ช่วยกันคิดอ่านแก้ไขปัญหา เพื่อให้ผ่านพ้นอุปสรรคที่นักท่องเที่ยวธรรมดาทั่วไปไม่สามารถผ่านด่านทดสอบ เหล่านี้ไปได้ และบรรลุเป้าหมายภารกิจของการเดินทางแต่ละครั้งที่มีความสำเร็จในการ พัฒนาการของโครงการและกิจกรรมอนุรักษ์ต่างๆตามแผนงานที่กำหนดไว้เป็นเดิมพัน

หลังจากพักกินมื้อเที่ยงกับเจ้าหน้าที่หน่วยเกาะสะเดิ่ง และนายทูล สุวรรณ์ หัวหน้าหน่วยฯทิไล่ป้า ที่บังเอิญพบกันระหว่างทางที่ทางแยกบ้านสามหลัง ก่อนถึงบ้านเกาะสะเดิ่งและมอบเครื่องบริโภคและเวชภัณฑ์สนับสนุนเจ้าหน้าที่หน่วยฯแล้ว จึงเร่งออกเดินทางต่อไปยังหน่วยฯทิไลป้า ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือสามสิบหกกิโลเมตรจรดชายแดนพม่าริมฝั่งแม่น้ำกษัตริย์ เมื่อมาถึงช่องกระเตาะซึ่งเป็นห้วยน้ำเล็กก่อนขึ้นเขาเทวดาและเขานกยูงฝนก็เริ่มตกลงมา ทำให้การเดินทางขึ้นเขาที่ลื่นชันช่วงนี้ต้องใช้เวลามากขึ้น กว่าจะถึงหน่วยฯทิไล่ป้าก็ใกล้จะสิ้นแสงตะวันแล้ว

หลังเสร็จสิ้นภารกิจการ ประชุมร่วมกับคณะคุณโรเบิร์ตและกลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ นเรศวรที่จัดขึ้นโดยกองทุนสัตว์ป่าโลก WWF แล้ว คณะเจ้าหน้าที่ชมรมฯจึงออกเดินทางต่อโดยมอบเสบียงอาหารเครื่องบริโภคและ เวชภัณฑ์แก่เจ้าหน้าที่หน่วยฯทิไล่ป้า ก่อนออกเดินทางมุ่งหน้าต่อไปยังจุดสกัดลังกาในสายของวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เวชภัณฑ์ที่ชมรมฯจัดมาสนับสนุนนั้นได้รับมาจากหมออโนทัย ในกล่องบรรจุเวชภัณฑ์มีตัวยาสำคัญห้าชนิดที่มีความต้องการใช้บ่อย และก็นับเป็นโชคดีของนายสุพจน์ พนักงานราชการหน่วยฯที่ล้มป่วยเนื่องจากถ่ายท้องไม่หยุด และอ่อนเพลียเนื่องจากเสียน้ำจากร่างกายมากเกินไป ได้ทันใช้ยาแก้อาการท้องร่วงและน้ำเกลือแร่ในค่ำวันแรกที่คณะเจ้าหน้าที่ชมรมฯเดินทางมาถึง

นับเป็นโชคดีอีกครั้งที่ระดับน้ำในแม่น้ำกษัตริย์เริ่มลดความสูงลงอย่างต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ ทำให้คณะเจ้าหน้าที่ชมรมฯไม่ต้องเสียเวลารอและรีบนำรถข้ามแม่น้ำกษัตริย์ไปก่อนที่ฟ้าฝนจะเปลี่ยนใจ จนเมื่อใกล้พ้นเขตป่าดงดิบและแยกกลับคณะเจ้าหน้าที่หน่วยฯทิไล่ป้าที่มาส่งและเดินเท้ากลับหน่วยฯไปแล้ว ช่างเก่งจึงได้ขับรถข้ามแม่น้ำกษัตริย์อย่างช้าๆเป็นครั้งแรกในชีวิต ประสบการณ์ในการควบคุมยานพาหนะผ่านอุปสรรคตลอดเส้นทางของการเดินทางภารกิจครั้งนี้ จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่างเก่งจะได้เพิ่มพูนประสบการณ์และเทคนิคการควบคุมยานพาหนะชั้นสูงต่อไปในอนาคต ดังเช่น น้องเอและน้องโก้ เจ้าหน้าที่ควบคุมยานพาหนะชมรมฯที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่สำคัญในรุ่นก่อนหน้านี้

ที่จุดสกัดลังกา นอกจากคณะเจ้าหน้าที่ชมรมฯจะได้พบกับกลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์ป่าฯบ้านจะ แกที่ร่วมประชุมกันที่บ้านทิไล่ป้าเมื่อวานนี้อีกครั้ง ยังได้ร่วมกินมื้อเที่ยงและเดินทางกลับบ้านจะแกด้วยกัน หลังจากที่เจ้าหน้าที่ชมรมฯเสร็จสิ้นภารกิจต่างๆและมอบเสบียงเครื่องบริโภค และเวชภัณฑ์ แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดสกัดลังกาซึ่งมีนายอ่องและจ่าแท็กซี่ปฏิบัติหน้าที่ อยู่ประจำที่ตั้งก่อนออกเดินทางต่อไป

ระหว่างทางก่อนถึงบ้านจะแก พบนายอำนาจเจ้าหน้าที่จุดสกัดพุจือวิ่ง รถมอเตอร์ไซค์สวนมา จึงมอบเสบียงอาหารและเวชภัณฑ์กลับไปยังจุดสกัดพุจือ และทราบข่าวจากนายอำนาจว่าเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเขตฯทุ่งใหญ่พบกลุ่ม คนลักลอบล่าสัตว์ป่าเมื่อบ่ายวันนี้ และมีคำสั่งให้ลงไปสนธิกำลังที่หน่วยฯเซซาโว่ในวันพรุ่งนี้ ซึ่งนายอำนาจจะกลับมาร่วมโดยสารเดินทางไปกับคณะเจ้าหน้าที่ชมรมฯในวันพรุ่งนี้เช้าที่หน่วยฯจะแกด้วย

และในค่ำวันนั้น หลังจากที่ส่งเพื่อนกลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์ป่าฯที่บ้านจะแกแล้ว คณะเจ้าหน้าที่ชมรมฯจึงเดินทางถึงหน่วยฯจะแก ซึ่งมีนายไทซ่า นายปลิงและนายเซอะปฏิบัติหน้าที่เฝ้าประจำหน่วยฯ ด้วยเหตุที่เจ้าหน้าที่ชมรมฯจะไม่เดินทางในเวลากลางคืน เนื่องจากอาจเกิดอุบัติเหตุอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝนที่เส้นทางมัก แปรเปลี่ยนไปตลอดเวลา อีกทั้งยังเป็นการรบกวนสัตว์ป่าซึ่งส่วนใหญ่มักออกหากินในเวลาค่ำคืน แต่ก็มีบางครั้งที่อยู่ในภาวะวิกฤตเร่งด่วนจำเป็น เช่นเมื่อกลางฤดูฝนสามปีก่อนขณะที่คณะเจ้าหน้าที่ชมรมฯเสร็จสิ้นภารกิจการ ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่หน่วยฯห้วยเดอลู และอยู่ระหว่างเดินทางกลับที่พักที่หน่วยฯจะแก เย็นวันนั้นขณะที่รถกำลังผ่านหน้าบ้านผู้ใหญ่ไทรอซ่า พบชาวบ้านจะแกครอบครัวหนึ่งประมาณสี่ห้าคนยืนรอรถอยู่ข้างทางกับผู้ใหญ่บ้าน เมื่อหยุดรถแล้วผู้ใหญ่ไทรอซ่าแจ้งว่ามีเด็กชายอายุประมาณสิบขวบป่วยหนักอาการน่าเป็นห่วง ล้มป่วยอาการเช่นเดียวกับพี่ชายซึ่งพึ่งเสียชีวิตไปเมื่อสามวันก่อน อยากจะให้ช่วยนำเด็กชายที่ป่วยไปส่งโรงพยาบาล และทราบจากเจ้าหน้าที่หน่วยฯจะแกว่ารถชมรมฯกำลังเดินทางกลับมาทางนี้ พ่อแม่เด็กที่ป่วยจึงพากันมาดักรอรถชมรมฯเนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูฝนไม่มีรถจะพาเด็กไปส่งโรงพยาบาล

ข้าฯจึงช่วยกันเอาเสื่อปูที่หลังรถหมาแดง แล้วช่วยกันขนย้ายเด็กชายที่ล้มป่วยนอนที่หลังรถ หลังจากที่ที่อำลาพ่อแม่เด็กที่ล้มป่วยแล้วและให้กำลังใจครอบครัวเด็กว่าอย่ากังวลไปเลย ชมรมฯจะส่งเด็กถึงโรงพยาบาลโดยด่วน แล้วข้าฯกับผู้ใหญ่บ้านปีนขึ้นนั่งหลังรถข้างเด็กที่นอนป่วยนั้นเพื่อช่วยกันดูแล แล้วน้องโก้จึงเร่งรัดออกเดินทางฝ่าความมืดและสายฝนเป็นช่วงๆจนถึงบ้านผู้ใหญ่อ่องละบ้านจงอั่ว ตามที่ผู้ใหญ่ไทรอซ่าต้อง การเมื่อเวลาเกือบเที่ยงคืน และหลังจากนั้นอีกสี่ห้าเดือนข้าฯได้ผ่านไปที่บ้านจะแกอีกครั้งและบังเอิญพบ เด็กชายดังกล่าวเดินอยู่ในหมู่บ้าน ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสร่วมทำสิ่งดีๆเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอีก ครั้งหนึ่ง

ค่ำคืนนั้นข้าฯครุ่นคิดถึง "เดินเท้าหนึ่ง" ที่กำลังภารกิจงานเดินเท้าสำรวจเส้นทางเดินสัตว์ป่าครั้งที่ ๑๖ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเขตฯทุ่งใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่อันตรายด้วยความ กังวลถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ฯที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ หลังกินมื้อค่ำแล้วข้าฯต้องข่มตาให้หลับด้วยความร้อนรุ่มใจอยากจะเร่งให้แสง ตะวันของวันใหม่มาไวไวเพื่อจะได้เร่งรีบออกเดินทาง

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ข้าฯลุกขึ้นแต่เช้าแล้วเร่งให้ช่างเก่งเร่งรัดภารกิจงานต่างๆที่หน่วยฯจะแก แล้วมอบเสบียงอาหารเครื่องอุปโภคและเวชภัณฑ์แก่เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ก่อนออกเดินทางพร้อมกับนายอำนาจและนายเจ๊าะที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางลงไปสนธิกำลังที่หน่วยฯเซซาโว่หลังกินมื้อเช้าแล้ว

เมื่อเดินทางถึงหน่วยฯแม่กะสะ ช่างเก่งเร่งรัดดำเนินภารกิจงานต่างๆในหน่วยฯแล้วมอบเสบียงอาหารเครื่อง บริโภคและเวชภัณฑ์แก่นายทุ่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยฯแล้ว หลังกินมื้อเที่ยงแล้วจึงเร่งรัดออกเดินทางมุ่งหน้าหน่วยฯเซซาโว่โดยรับนายโจทย์ เจ้าหน้าที่หน่วยฯเดอลูโดยสารเพิ่มไปกับคณะอีกหนึ่งคนเพื่อร่วมสนธิกำลังที่หน่วยฯเซซาโว่ด้วย

บ่ายสองโมงคณะเดินทางถึงหน่วยฯเซซาโว่และรับฟังรายงานกรณีคนลักลอบล่าสัตว์เพิ่มเติมจากนายพนม หัวหน้าฯหน่วย แล้วมอบเสบียงอาหารและเวชภัณฑ์แก่เจ้าหน้าที่หน่วยฯและเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนที่มาสนธิกำลังและทิ้งเจ้าหน้าฯที่โดยสารมากับรถทั้งหมดไว้ที่หน่วยฯเซซาโว่ ก่อนเร่งรัดออกเดินทางขึ้นเขาพระฤๅษีพร้อมนายเจ๊าะเพื่อติดตั้งถังน้ำดื่มสเตนเลสขนาด ๙๐๐ ลิตร เพิ่มเติมอีกหนึ่งลูกซึ่งได้รับความสนับสนุนจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างไหลฮงฮวดในจังหวัดนครปฐม และมอบเสบียงอาหารเครื่องบริโภคและเวชภัณฑ์พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ประจำสถานีวิทยุสื่อสารฯเพิ่มเติม แล้วรับนายเอ๊ะ เจ้าหน้าที่หน่วยฯมหาราชปฏิบัติหน้าที่นายวิทยุสื่อสารสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่กลับหน่วยฯที่ตั้ง และทิ้งนายเจ๊าะสับ เปลี่ยนทำหน้าที่นายสถานีวิทยุสื่อสารฯแทน แล้วคณะเจ้าหน้าที่มุ่งหน้าเดินทางต่อไปยังหน่วยฯมหาราชเพื่อทำการซ่อมช่วง ล่างรถที่เกิดปัญหาหูยึดเสื้อเกียร์ขาดทำให้เกียร์ตกห้อยลงมาค้างติดกับ เหล็กกันโคลง ส่งผลให้ปลายขับเพลาหน้าข้างหนึ่งไม่ทำงาน

เวลาสี่โมงห้านาที ระหว่างเดินทางกลับขณะกำลังลงเขาที่ตะเลอะเซอะได้รับข้อความจากเครือข่ายวิทยุสื่อสารทุ่งใหญ่ว่า ชุดสายตรวจเขตฯทุ่งใหญ่ตรวจพบกลุ่มคนล่าสัตว์และเกิดการปะทะกันแล้ว และแจ้งพิกัดที่เกิดเหตุให้ทราบ ข้าฯจึงให้ช่างเก่งหยุดรถและแจ้งไปยังสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ว่าจะ Stand By รออยู่เพื่อเข้าสนับสนุนในกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากในขณะนั้นมีเพียงยานพาหนะชมรมฯเพียงคันเดียวในเขตฯที่อยู่ใกล้ เคียงพื้นที่เกิดเหตุมากที่สุด

ขณะที่ข้าฯและคณะหยุดรถรออยู่กลางป่าท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างไม่ขาดสาย นั้น ความวิตกกังวลในความปลอดภัยในชีวิตของเพื่อนร่วมงานและพี่น้องที่ปฏิบัติ หน้าที่อยู่ในยามวิกฤตคับขัน พาให้ความคิดฟุ้งซ่านหวนนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆในอดีตตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมา ที่ทำหน้าที่อยู่ในผืนป่าแห่งนี้ ภาพเหตุการณ์ ผู้คน การต่อสู้ของนักอนุรักษ์ และฉากต่างๆปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องและแจ่มชัดในความคิดราวกับว่าภาพ เหตุการณ์ในอดีตต่างๆเหล่านั้นพึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เอง เวลาช่วงที่รอคอยข่าวคืบหน้าจากความถี่ของสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ "เขาพระฤๅษี" ตลอดสองชั่วโมงที่ความถี่เงียบสนิทไม่มีคีย์ใดในช่วงยามเย็นกลางป่าที่ฝนตก พรำๆนั้นช่างเป็นเวลาที่อึดอัดแก่ข้าฯเป็นอย่างยิ่ง จนเมื่อเวลาผ่านไปสิบนาทีหลังหกโมงเย็น ก็ได้ยินเสียงนายสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่แจ้งในความถี่ว่า "..ชุดสายตรวจเขตฯทุ่งใหญ่ถอนกำลังออกจากที่เกิดเหตุแล้ว เจ้าหน้าที่ปลอดภัยทุกนาย.."

เมื่อสิ้นข้อความที่นายสถานีฯแจ้งในความถี่วิทยุสื่อสารแล้ว ข้าฯก็รู้สึกโล่งอกเบิกบานใจเป็นอย่างยิ่ง ความวิตกกังวล และจิตที่ฟุ้งซ่านที่ครอบงำกดดันจิตใจตลอดสองชั่วโมงที่ผ่านมาพลันมลายหายไปจนสิ้น ข้าฯจึงแจ้งยกเลิกการ Stand by ไป ยังสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ แล้วนำคณะมุ่งหน้าเดินทางลงเขาฝ่าสายฝนข้ามห้วยดงวี่ที่ระดับน้ำเริ่มสูง ขึ้น ผ่านทางช่องต้นตะเคียนที่ล้มลงขวางลำห้วยและถูกตัดเปิดออกเป็นช่องไว้เมื่อ เดือนก่อน เพื่อนำส่งเสบียงอาหารเครื่องบริโภคและเวชภัณฑ์ส่วนที่เหลือแก่หน่วยฯมหาราช และภารกิจงานอื่นๆตามแผนงานที่กำหนดไว้ในส่วนเหลือต่อไป

Share this:

CONVERSATION