image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ - หน่วยฯมหาราช ระยะที่ ๖ ผลิตโครงสร้างและติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ ตอนที่ ๖หลังมื้อ เที่ยงแล้ว ทีมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เร่งรัดเดินขึ้นเขาเพื่อดำเนินงานส่วนที่เหลือต่อ ตามหลังทีมติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและทีมก่อสร้างรั้วกันแผงโซลาร์เซลล์ ช่วงเช้าช่างเก่งสาละวนอยู่กับการผลิตสายเชื่อมแบตเตอร์รี่โดยตัดสายไฟฟ้า ขนาดหน้าตัดทองแดง ๑๐ มิลิเมตร ความยาวประมาณ ๓๐ เซ็นติเมตรแล้วปลอกปลายสายทั้งสองด้านขันยึดติดกับขั้วแบตเตอร์รี่แบบทอง เหลือง ซึ่งมีแบบขั้วบวกและขั้วลบที่มีขนาดไม่เท่ากัน โดยไม่มีลูกมือช่วยเหลือเนื่องจากช่วงเช้านั้นทีมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ดูด เจ้าหน้าที่มาหมด ช่างเก่งก้มหน้าก้มตาตัดต่อสายอยู่ชั่วโมงเศษ ในขณะที่นายเบิ้ม นายทิตย์จิตรและนายเสือช่วยกันขันเร่งนอตยึดโครงสร้างเหล็กชั้นวางแบตเตอร์รี่ซึ่งช่างอั๋นออกแบบและผลิตแบบน๊อคดาวน์ จึงมีนอตร่วมร้อยตัวที่ต้องขันเร่งเกลียว เสียงประแจแหวนกระทบกับชั้นวางเหล็กในห้องโซลาร์เฮาส์ดังแก๊กๆนานร่วมชั่วโมง จนเมื่อช่างเก่งเสร็จจากงานเตรียมสายเชื่อมแบตเตอร์รี่แล้ว จึงเอาแผนผังวงจรไฟฟ้าที่คุณพรเลิศเขียนขึ้นมาศึกษาดูแล้วจึงเริ่มงานต่อ โดยขอแรงช่างเต๋ากับช่างอั๋นสลับมาช่วยทำการวางคร่าวเหล็กตัวซียึดกับเสาอาคารที่ได้จัดเตรียมมาแล้ว เพื่อติดตั้งแผ่นไม้อัดขนาด ๑๖ มิลลิเมตร ที่คุณพรเลิศย้ำหนักหนาให้จัดเตรียมมาก่อนออกเดินทาง สำหรับทำผนังแขวนติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

นายทิตย์จิตรทำหน้าที่เลื่อยแผ่นไม้อัดตามขนาดที่ช่างอั๋นวัดมาให้ แล้วส่งให้ช่างอั๋นทำการติดตั้งแผ่นไม้อัดกับโครงคร่าวเหล็ก ในขณะที่คุณพรเลิศแกะกล่องอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวแรกที่บรรทุกมากับรถเซิรฟ ซึ่งยังอยู่ในสภาพเรียบร้อย อุปกรณ์ไฟฟ้าตัวนี้เป็นอุปกรณ์สำคัญทำหน้าที่แปลงไฟฟ้า(Inverter) จากกระแสตรง(DC current) เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ(AC current) ขนาด ๒ กิโลวัตต์ และยังสามารถรับกระแสไฟฟ้ากระแสสลับผ่านเข้าระบบเพื่อจ่ายกระแสผ่านออกไปในระบบสายส่ง และประจุไฟฟ้าลงแบตเตอร์รี่ได้อีกด้วย เป็นอุปกรณ์ที่สามารถรับกระแสไฟฟ้าได้ทั้งสองทาง(Bi-Directional) ซึ่งมีประโยชน์และสะดวกในการใช้งานมากซึ่งอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้ารุ่นเก่ายัง ไม่มี เช่นในกรณีที่มีความต้องการใช้กระแสไฟฟ้ามากกว่าความสามารถในการจ่ายกระแส ไฟฟ้าของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ก็สามารถติดเครื่องปั่นไฟที่ต่อเชื่อมสายส่งไฟฟ้าเข้ากับอุปกรณ์แปลงไฟฟ้า ตัวนี้เพื่อเพิ่มปริมาณกระแสไฟฟ้าได้ทันที

ด้วยความเตรียมพร้อมของช่างเก่งที่ขนเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงานมาหลายลัง น้ำหนักรวมสองร้อยกว่ากิโลกรัม เรียกได้ว่ามีเครื่องมือในการทำงานเกือบทุกประเภทเพียงพอแก่เจ้าหน้าที่ใน ทีมงานต่างๆต้องการใช้ตลอดภารกิจนี้ หน้าอาคารโซลาร์เฮาส์ที่มีเครื่องมือกองเรียงกระจัดกระจายอยู่ จึงเป็นที่มีเจ้าหน้าที่ทีมงานต่างๆเดินไปมาเพื่อค้นหาและหยิบฉวยเครื่องมือ ตลอดทั้งวัน  เครื่องมือทำงานนี้เป็นสมบัติส่วนตัวที่ช่างเก่งใช้เวลาสะสมนับสิบปีตลอด อาชีพช่างเทคนิคไฟฟ้านับตั้งแต่เรียนจบมา นับเป็นของรักของหวงซึ่งเป็นปรกตินิสัยของผู้มีอาชีพเป็นช่างทั้งหลาย

จนเมื่อช่างเต๋ากับช่างอั๋นดำเนินการติดตั้งแผ่นไม้อัดเข้ากับโครงคร่าวเหล็กแข็งแรงดีแล้ว เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าน้ำหนักเกือบสามสิบกิโลกรัม จึงถูกยกขึ้นติดตั้งตามตำแหน่งที่ได้จัดเตรียมไว้ ติดตามด้วยอุปกรณ์ควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า(Controller) ตู้รวมสายไฟฟ้า(Junction Box) ตู้รวมสะพานไฟ(Breaker Box) สำหรับควบคุมสายส่งกระแสไฟฟ้า ตู้สะพานไฟแบตเตอร์รี่(Battery Bank Breaker) ควบคุมกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอร์รี่ มาตรวัดกระแสไฟฟ้า และสะพานไฟควบคุมไฟฟ้ากระแสสลับ(AC Breaker)
การจัดวางติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนตามระบบวงจรที่คุณพรเลิศออกแบบไว้ให้ รวมถึงรายละเอียดการเดินสายไฟฟ้าหลังแผงเข้าอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและความสวยงาม และการวางรางสายไฟเพื่อป้องกันสายเมนไฟฟ้าที่กระแสไฟฟ้าสูง ช่างเก่งให้ ความสำคัญกับรายละเอียดในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกจุด ดำเนินงานอย่างพิถีพิถันเป็นขั้นตอนโดยไม่หยุดพักนานหลายชั่วโมงนับตั้งแต่ เช้าจนถึงช่วงบ่ายแก่ๆของวันนั้นเพื่อเร่งงานให้ใช้เวลาน้อยที่สุด เพื่อที่จะได้มีเวลาให้แผงโซลาร์เซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าประจุลงแบตเตอร์รี่ให้ ได้มากที่สุดก่อนตะวันจะลับสันเขา ด้วยหวังว่าคงจะพอมีกระแสไฟฟ้าจ่ายให้อุปกรณ์แสงสว่างสำหรับค่ำคืนนี้เพื่อ ให้ผู้ร่วมภารกิจได้ชื่นชมสักสิบนาทีก็ยังดี

ในขั้นตอนการเชื่อมต่อแบตเตอร์รี่นั้น เริ่มต้นจากการใช้มาตรวัดแบตเตอร์รี่(Battery Tester) เพื่อตรวจสอบสภาพแบตเตอร์รี่และกระแสไฟฟ้าที่มีอยู่ แล้วคัดแยกแบตเตอร์รี่ออกเป็นกลุ่มๆ กลุ่มแรกๆจะเป็นกลุ่มที่แบตเตอร์รี่มีกระแสไฟฟ้าประจุอยู่มาก และกลุ่มที่มีกระแสไฟฟ้าประจุน้อยลงมาตามลำดับ จนถึงกลุ่มที่แทบไม่มีกระแสไฟฟ้าอยู่ในแบตเตอร์รี่เลย ช่วงนี้ได้นายประนุชที่วิ่งหนีหมีกลับมาในช่วงบ่ายเข้าเสริมทีมเพิ่มขึ้นจากนายเสือ นายเบิ้ม นายเป้ และนายทิตย์จิตร ช่วยกันยกแบตเตอร์รี่ขึ้นๆลงๆจากชั้นวาง(Battery Stand) และขันเร่งเกลียวขั้วแบตในการเชื่อมสายแบตเตอร์รี่ แล้วทำการเชื่อมแบตเตอร์รี่ด้วยสายเชื่อมแบตเตอร์รี่ที่ช่างเก่งเตรียมไว้ โดยจัดเรียงแบตเตอร์รี่ออกเป็น ๖ กลุ่ม(String) กลุ่มละ ๔ ลูก รวมแบตเตอร์รี่ในระบบ ๒๔ ลูก แบตเตอร์รี่สำรองอีกจำนวน ๔ ลูก แล้วเชื่อมแบตเตอร์รี่ในแต่ละกลุ่มแบบอนุกรมให้ได้กระแสไฟฟ้า ๔๘ โวลท์ แล้วจึงเชื่อมแบตเตอร์รี่ทั้ง ๖ กลุ่มแบบขนานเข้าด้วยกัน เพื่อให้คงกระแสไฟฟ้า ๔๘ โวลท์ไว้ แล้วจึงเดินสายเมนไฟฟ้าแบตเตอร์รี่ไปยังสะพานไฟแบตเตอร์รี่ก่อนจะต่อเข้ากับอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า

แต่ด้วยเหตุที่แบตเตอร์รี่ส่วนใหญ่ของจำนวน ๒๔ ลูก แบบ ๑๒ โวลท์ ๑๐๐ แอมป์ ที่ชมรมฯจัดส่งขึ้นมาสี่เดือนก่อนหน้านี้มีกระแสไฟดีบางลูกเท่านั้น ส่วนมากจะไม่ค่อยมีกระแสไฟเนื่องจากที่หน่วยฯมหาราชมีแผงโซลาร์เซลล์เพียง หนึ่งแผงสำหรับใช้ประจุกระแสไฟฟ้าให้แบตเตอร์รี่ ทำให้ไม่สามารถประจุกระแสไฟฟ้าให้แบตเตอร์รี่ทันครบทุกลูกได้ และด้วยเหตุที่การดำเนินงานในภารกิจครั้งนี้อยู่กลางฤดูฝนของเขตฯทุ่งใหญ่ ซึ่งฝนจะตกต่อเนื่องทุกวันเป็นเวลานานหลายเดือน ท้องฟ้าขมุกขมัวแทบจะไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ ทำให้ความหวังจะประจุกระแสไฟฟ้าให้แบตเตอร์รี่ได้มากๆจากแผงโซลาร์เซลล์จึง ดูเลือนลางเต็มที ซึ่งคุณพรเลิศให้ความเห็นว่าสภาพอากาศในหน้าฝนแบบนี้ อาจต้องใช้เวลานานมากกว่าสัปดาห์ถึงจะประจุกระแสไฟฟ้าให้แบตเตอร์รี่เต็ม ทั้งระบบได้ เพื่อเป็นการช่วยการประจุกระแสไฟฟ้าและกระตุ้นแบตเตอร์รี่และทดสอบการทำงาน ของอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าที่รองรับกระแสสองระบบ เครื่องปั่นไฟด้วยเครื่องยนต์โซลาร์ที่ได้ขนย้ายขึ้นมาประจำตำแหน่งใกล้ อาคารโซลาร์เฮาส์เมื่อเช้านี้ จึงถูกติดเครื่องยนต์เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าและทดลองระบบการทำงานของอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ได้ติดตั้งเสร็จแล้ว

ด้วยความสามารถและประสบการณ์ของช่างเก่ง(ธนบดี อุรารักษ์) ผู้รับผิดชอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในภารกิจครั้งนี้ ที่ได้ดำเนินงานจนสำเร็จในกรอบเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยใช้วิชาความรู้ประสบการณ์ตลอดจนเทคนิคเชิงช่างที่สั่งสมมายาวนาน ทำให้คุณพรเลิศ เจ้าหน้าที่อาวุโสบริษัทลีโอนิคส์ ที่ปรึกษาโครงการผู้เชี่ยวชาญการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผ่าน ประสบการณ์การทำงานทั่วประเทศไทยยาวนานหลายสิบปี อดที่จะชื่นชมในความสามารถของช่างเก่งไม่ได้ ว่าเป็นช่างมืออาชีพเช่นเดียวกับที่ได้ชื่นชมช่างอั๋นเมื่อค่ำวานนี้ ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจแก่ทีมงานของชมรมฯเป็นอย่างมาก

ห้าโมงเย็น งานติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบในอาคารโซลาร์เฮาส์ ก็สำเร็จลง ติดตามด้วยงานก่อสร้างรั้วรอบแผงโซลาร์เซลล์ในเวลาไล่เลี่ยกัน ส่วนงานติดตั้งป้ายเตือนที่น้องโก้จับกลุ่มกับเจ้านัทและช่างชัยโดยมีช่าง เต๋านั่งกำกับก็เสร็จตามมาติดๆ งานถ่ายบันทึกภาพภารกิจครั้งนี้ที่น้องลูกนัท(ณัฐฐิณี เจรจาศิลป์)บันทึก ไว้ ก็นับเป็นงานที่ต้องใช้ความมานะอดทนเช่นกัน   ความรับผิดชอบในการบันทึกความทรงจำลงภาพถ่าย นับตั้งแต่เริ่มต้นออกเดินทางจนกระทั่งออกพ้นประตูเขตฯทุ่งใหญ่เพื่อให้ได้ ภาพที่ครอบคลุมเนื้อหาเรื่องราว แล้วคัดเลือกบางภาพมาแสดงประกอบรายงานในเว็บไซท์ นับเป็นภาระที่หนักหนายิ่งใหญ่สำหรับน้องลูกนัทที่ร่างเล็กผอมบางที่ควรค่า แก่การชื่นชม งานทาสีเก็บงานซึ่งคนส่วนใหญ่คร้านที่จะทำ ก็ได้นายเอถือกระป๋องและแปรงเดินมุดไปมาใต้แผงโซลาร์เซลล์ ตั้งหน้าตั้งตาทาสีอย่างใจเย็นนานเป็นชั่วโมงจนแล้วเสร็จเป็นงานสุดท้าย

ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทของผู้ร่วมภารกิจ ในที่สุดงานที่ได้ดำเนินการตามแผนก็สำเร็จแลดูสวยงามเป็นระเบียบถูกต้องได้มาตรฐาน ตามที่คุณพรเลิศผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในโครงการนี้ ได้ทำหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลให้คำแนะนำและลงมือร่วมดำเนินงานมาตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้า ซึ่งยังความภาคภูมิใจแก่ผู้ร่วมภารกิจในโครงการ ที่ได้เห็นระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๑ กิโลวัตต์ ขยายได้ถึง ๒ กิโลวัตต์ ทำงานได้ตามที่มุ่งหวัง ซึ่งจะเป็นโครงสร้างรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนสนับสนุนงานป้องกัน งานจัดการ ตลอดจนวิจัย งานวิชาการและอื่นๆในอนาคต ทำให้เกิดความปีติชื่นใจและลืมความเหน็ดเหนื่อยที่ได้ร่วมกันลงแรงทุ่มเทดำเนินงานมาด้วยกัน

หลังจากที่ช่วยกันเก็บเครื่องไม้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ และเก็บเศษวัสดุเหลือใช้รอบบริเวณเรียบร้อยแล้ว คณะเจ้าหน้าที่ทีมงานผู้ร่วมภารกิจต่างทยอยเดินลงเขาเมื่อตะวันลับขอบฟ้าไป แล้ว หลังจากอาบน้ำอาบท่าแล้วจึงมากินมื้อค่ำด้วยกันที่โรงครัวข้างห้วยซ่งไท้ และได้ชื่นชมกับน้ำแข็งก้อนแรกที่ผลิตจากตู้เย็นที่ชมรมฯมอบให้เมื่อเดือน ก่อน ซึ่งได้กระแสไฟฟ้าจากระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ร่วมกันก่อ สร้างขึ้นจนสำเร็จในช่วงวันแม่ปีนี้

ภาพรอยยิ้มอย่างมีความสุขหลังเสร็จสิ้นภารกิจของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีกลมเกลียวของผู้ร่วมงานที่อยู่เบื้องหลังความ สำเร็จของโครงการอนุรักษ์ต่างของชมรมฯ ที่ดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งได้บันทึกจดจารไว้ในความทรงจำของผู้ร่วมงาน และไม่เคยเลยที่จะเพียงพอเติมเต็มในความต้องการของเขาเหล่านั้น ต่างยินดีที่จะเหน็ดเหนื่อยและรอร่วมวันคืนแห่งความสุขเช่นนี้อีกเมื่อ ภารกิจครั้งต่อไปสำเร็จลงในวันเวลาข้างหน้า

การได้มีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ข้างห้วยซ่งไท้ในค่ำคืนนั้นกับคณะคุณพรเลิศ คุณชวลิต คุณหวาน และคุณเป้า นักอนุรักษ์และนักดูนกรุ่นบุกเบิกที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ที่อุตสาหะ สละเวลามาตกระกำลำบากในวสันต์ฤดูของป่าทุ่งใหญ่ และร่วมเป็นแรงงานในภารกิจครั้งนี้ด้วย  นับเป็นโอกาสที่หาได้ยากสำหรับเจ้าหน้าที่ชมรมฯและเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ จนเมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วจึงแยกย้ายกันพักผ่อน ตักตวงวันเวลาที่เหลือชั่วข้ามคืนนี้ในโอบกอดแห่งขุนเขาแมกไม้และลมหายใจของ ป่าทุ่งใหญ่เป็นคืนสุดท้ายก่อนเดินทางกลับในวันรุ่งขึ้น

Share this:

CONVERSATION