image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบเครื่องกำหนดพิกัดด้วยดาวเทียม GPS เครื่องที่ ๒ หน่วยพิทักษ์ป่าทินวยเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๑ ชมรมฯได้มอบจีพีเอสยี่ห้อ   GARMIN    รุ่น ๑๒XL  จำนวนหนึ่งเครื่องเปลมุ้งกันยุงจำนวน ๑๑ หลัง และเสื้อยืดเขตฯทุ่งใหญ่ จำนวน ๑๐ ตัว แก่เขตฯทุ่งใหญ่โดยนายวสันต์ สวัสดิ์สาย เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าได้รับมอบแล้ว ณ หน่วยฯทินวย ตามโครงการสนับสนุนช่วยเหลือพิทักษ์ป่าแก่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวน พิทักษ์ป่า หน่วยพิทักษ์ป่าจะแก เพื่อลดความสูญเสียเจ้าหน้าที่เจ็บป่วยเป็นไข้มาราเลียจากการปฏิบัติหน้าที่ออกลาดตระเวนตรวจป่า

เปล มุ้ง เป็นอุปกรเดินป่าที่มีความสำคัญที่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนตรวจป่าเขตฯทุ่งใหญ่ ต้องการอย่างมาก ชมรมฯจึงจัดหาทุนและทยอยจัดซื้อและมอบแก่เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ตามกำลัง ทุนที่จัดหาได้เสมอมา แต่ด้วยราคาเปลมุ้งค่อนข้างสูง การจัดหาเปลมุ้งแจกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่ทั้งเขตฯทุกคนยังเป็นเรื่องที่ชมรมฯ พยายามดำเนินการอย่างต่อเนื่องและหวังว่า จะสามารถมอบเปลมุ้งแก่เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ที่ภารกิจงานลาดตระเวนตรวจป่า ให้ครบทุกคนในโอกาสต่อไป

Share this:

CONVERSATION